0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wykroczenie a przestępstwo skarbowe - jak je rozróżniać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wykroczenie skarbowe i przestępstwo skarbowe to często mylone pojęcia, a dla przedsiębiorcy jaki popełnił czyn zabroniony jednak bardzo istotne. To głównie od zdefiniowania rangi czynu będzie zależała wielkość nałożonej na podatnika kary. Sprawdź, co różni wykroczenie a przestępstwo.

Wykroczenie skarbowe

Czyn jaki powoduje niewpłacenie lub  wpłacenie nie pełnej należności podatkowej może być wykroczeniem skarbowym. Jego popełnienie może grozić grzywną określoną kwotowo. Warunkiem uznania zabronionego czynu za wykroczenie, a nie przestępstwo jest to, aby kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekraczała 20 krotności wysokości minimalnego wynagrodzenia (w 2016 r. 5 x 1.850 zł = 9.250 zł, a w 2017 r. 20 x 2.000 zł = 40.000 zł) w czasie jego popełnienia. 

Dodatkowo za wykroczenie skarbowe można uznać, bez względu na kwotę uszczuplenia budżetu, inne czyny jakie bezpośrednio wskazuje Kodeks karny skarbowy. Wśród nich znajdują się m.in. uporczywe opóźnienie w płatnościach podatku, niewykazanie należności celnych od eksportowanych towarów, podszywanie się za inny podmiot czy notoryczne wystawianie błędnych dowodów sprzedaży.

Przestępstwo skarbowe

Czyn jaki obarczony jest wyższą karą niż wykroczenie skarbowe to przestępstwo skarbowe. Przestępstwo skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności. Tak definiuje pojęcie Kodeks karny skarbowy. Gdy przedsiębiorca swoim działaniem narazi budżet publicznoprawny na wartość, która przekroczy wspomniany limit pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia. 

Jeżeli czyn zostanie uznany przez organa podatkowe jako przestępstwo skarbowe przedsiębiorcy nie ominie proces sądowy.

Wykroczenie a przestępstwo - czy czyny się sumują?

Zgodnie z przepisami ten sam czyn może stanowić tylko jedno przestępstwo skarbowe lub tylko jedno wykroczenie skarbowe. Jednak gdy dane zachowania podjęte były w krótkich odstępach czasu w wykonaniu tego samego zamiaru lub z wykorzystaniem takiej samej sposobności, uważa się za jeden czyn zabroniony. Czas w jakim popełnione czyny o tym samym charakterze traktowane są jako jeden wynosi 6 miesięcy. W tym okresie czasu wartość uszczuplająca budżet państwowy będzie sumowana i wówczas jeżeli przekroczy wspomniany limit może stanowić już przestępstwo skarbowe, a więc podlegać wyższej karze.

Oczywiście nie zawsze popełnione czyny będą wykroczeniem czy przestępstwem skarbowym. Kodeks karny skarbowy dopuszcza przy czynach mniejszej wagi nałożenie na podatnika po prostu kary grzywny. Wysokość kar pieniężnych zależy od charakteru popełnionego czynu i jest określona przepisami prawa. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów