0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Remanent na żądanie urzędu skarbowego - jak sporządzić?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dostałem postanowienie z US zobowiązujące do sporządzenia wyceny i spisu z natury towarów handlowych na dzień 30 listopada 2020 w celu obliczenia zaliczki na podatek dochodowy. Czy w tej sytuacji remanent sporządzam tak samo jak na koniec roku? Poza tym rozliczam się miesięcznie, w jaki sposób mam ująć remanent na żądanie w KPiR? Kiedy przypada termin zaliczki na na podatek dochodowy, czy płacę ją normalnie po upływie miesiąca listopada?

Jan, Poznań

 

Remanent na żądanie urzędu

Zasady sporządzania remanentu zawsze są takie same, niezależnie od tego, w jakim terminie jest sporządzany. Spis z natury powinien zawierać informacje o faktycznym stanie składników w magazynie takich jak: towary handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze, wyroby gotowe, półwyroby, produkcję w toku, braki i odpady. Po sporządzeniu spisu podatnik jest zobowiązany również do wyceny remanentu. Towary handlowe oraz materiały podstawowe wycenia się w cenach zakupu, nabycia lub w cenach rynkowych jeżeli ta jest niższa od ceny nabycia i zakupu. Natomiast pozostałe składniki majątku, czyli wyroby gotowe, półwyroby czy braki produkcji należy wycenić według kosztu wytworzenia, a odpady użytkowe wycenia się zgodnie z wartością wynikającą z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania.

Więcej informacji odnośnie sporządzania spisu z natury znajdzie Pan w artykule: Remanent do celów podatkowych w trakcie roku podatkowego.

Zaliczka na podatek dochodowy a remanent na żądanie urzędu

Podatnik, który sporządza spis z natury w trakcie roku jest zobowiązany ująć go w KPiR.
Skoro US żąda sporządzenia remanentu na dzień 30 listopada 2020 roku, to podatnik jest zobowiązany ująć wartość sporządzonego spisu z natury w wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy za listopad.

§ 24 ust. 3. Rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPIR
Spis z natury podlega wpisaniu do księgi także wówczas, gdy osoby prowadzące działalność gospodarczą sporządzają go za okresy miesięczne oraz gdy na podstawie odrębnych przepisów jego sporządzenie zarządził naczelnik urzędu skarbowego.
Zaliczki na podatek płatne są zawsze do 20. dnia miesiąca następującego po zakończonym okresie rozliczeniowym. W przypadku rozliczeń miesięcznych do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy natomiast w przypadku rozliczeń kwartalnych do 20. dnia miesiąca następującego po kwartale.
Zatem jeżeli rozlicza się Pan z częstotliwością miesięczną to zaliczkę na podatek dochodowy za listopad z uwzględnieniem sporządzonego remanentu na żądanie należy wpłacić do 20 grudnia 2020 roku.

Jak wprowadzić remanent na żądanie urzędu w systemie wFirma.pl?

Aby wprowadzić wartość sporządzonego spisu z natury do systemu należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » REMANENTY » DODAJ REMANENT » REMANENT KOŃCOWY.

Remanent na żądanie urzędu skarbowego - jak wprowadzić w systemie wfirma?

Dodatkowo, przy generowaniu zaliczki na podatek dochodowy pojawi się informacja o uwzględnieniu różnic remanentowych w wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy za okres sporządzenia remanentu, o czym szczegółowo w artykule: Remanent śródroczny - jak dodać w systemie?

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów