Poradnik Przedsiębiorcy

Remanent na żądanie urzędu skarbowego

Dostałem postanowienie z US zobowiązujące do sporządzenia wyceny i spisu z natury towarów handlowych na dzień 30 września 2016 w celu obliczenia zaliczki na podatek dochodowy. Czy w tej sytuacji remanent sporządzam tak samo jak na koniec roku? Poza tym rozliczam się kwartalnie, w jaki sposób mam ująć remanent w KPiR? Kiedy przypada termin zaliczki na na podatek dochodowy, czy płacę ją normalnie po II kwartale ?

Jan, Poznań

 

Zasady sporządzania remanentu zawsze są takie same, niezależnie od tego, w jakim terminie jest sporządzany. Proszę zapoznać się z artykułem: Remanent do celów podatkowych w trakcie roku podatkowego.

Skoro US żąda sporządzenia remanentu na dzień 30 września 2016 roku, to zostanie on uwzględniony w wyliczanej zaliczce na podatek dochodowy w III kwartale 2016 roku. Zaliczkę tę płaci Pan tak jak zawsze do 20 miesiąca następującego po zakończonym kwartale (czyli 20 października).

Remanent na żądanie urzędu skarbowego należy ująć w KPiR oraz uwzględnić w wyliczeniu zaliczki za III kwartał.