0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wynagrodzenia za pracę w komisji wyborczej bez podatku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

15 października odbędą się wybory parlamentarne, dlatego Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła stawki za pracę w komisjach wyborczych. Jak kształtują się wynagrodzenia za pracę w komisji wyborczej? Czy płaci się od nich podatek?

Kto może zasiadać w komisji?

Funkcję członka komisji wyborczej, przewodniczącej lub przewodniczącego, a także wiceprzewodniczącej lub wiceprzewodniczącego mogą pełnić osoby, które:

  • nie kandydują w wyborach;

  • są pełnoletnie;

  • mają obywatelstwo polskie, z pełnymi prawami publicznymi i wyborczymi.

Konieczne jest również przejście odpowiednich szkoleń przed rozpoczęciem pracy w komisji.

Termin zgłoszeń do komisji wyborczych mija 15 września. Aby ubiegać się o bycie jej członkiem, należy:

  • skontaktować się z komitetem wyborczym lub

  • samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę urzędnikowi wyborczemu w urzędzie gminy lub odpowiedniemu komisarzowi wyborczemu, który w przypadku niewystarczającej liczby osób w komisji wykorzysta kandydaturę wyborcy. 

Samo zgłoszenie się do komisji wyborczej nie oznacza jednak automatycznej akceptacji. Obwodowe Komisje Wyborcze mają zostać powołane do 25 września.

Wynagrodzenia za pracę w komisji wyborczej w 2023 roku

W nadchodzących wyborach można zarobić:

  • 800 zł jako przewodniczący,

  • 700 zł jako wiceprzewodniczący,

  • 600 zł jako członek komisji wyborczej. 

Jest to dość znaczny wzrost w porównaniu do poprzednich wyborów parlamentarnych z 2019 roku. Stawki wzrosły o 300 zł dla przewodniczących i zastępców oraz o 250 zł dla członków komisji. 

Co ciekawe, wynagrodzenia te są wypłacane za pracę w komisjach oraz za uczestnictwo w szkoleniach koniecznych do pełnienia tych ról.

Wynagrodzenia za pracę w komisji wyborczej bez podatku

Wynagrodzenie za pracę w komisji wyborczej jest dietą, podlega pod ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych i jest zwolnione z podatku do określonego limitu.

Art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1. Wolne od podatku dochodowego są:

[…]

17) diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 3000 zł.

Wypłacający wynagrodzenie jest jedynie zobowiązany do sporządzenia i przekazania podatnikowi i właściwemu urzędowi skarbowemu informacji PIT-R za rok podatkowy, w którym zostaną wypłacone wynagrodzenia za pracę w komisji wyborczej. Gdyby podatnik otrzymał za 2023 roku informację PIT-R również od innych płatników i suma miesięcznych kwot przekroczyłaby 3000 zł, nadwyżkę ponad tę kwotę powinien uwzględnić w składanym zeznaniu i opodatkować według skali podatkowej.

Wynagrodzenia za pracę w komisji wyborczej w 2023 roku zostało znacznie podwyższone i, co ważne, nie pobiera się od niego podatku. Dlatego pracujący w komisjach otrzymają wyższe kwoty wypłaty.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów