0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Praca zdalna za granicą bez ZUS i podatku?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Praca zdalna staje się coraz popularniejsza. Pozwala bowiem na wykonywanie swoich obowiązków praktycznie z każdego miejsca na świecie. Czy praca zdalna za granicą bez ZUS i podatku jest możliwa? Co wprowadzają nowe przepisy? Wyjaśniamy!

Praca zdalna za granicą 

Zgodnie z nową definicją praca zdalna może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Należy nadmienić więc, że żaden przepis nie zakazuje pracy zdalnej za granicą, choć konieczne jest w tym przypadku porozumienie w tym zakresie z własnym pracodawcą.

Praca zdalna za granicą bez ZUS i podatku 

29 czerwca 2023 roku Polska podpisała umowę ramową UE w sprawie transgranicznej, dzięki temu znacznie poprawiła się sytuacja osób pracujących za granicą. Umowę poza Polską podpisały: Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Finlandia, Francja, Niemcy, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Norwegia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Holandia, Słowacja. 

Podpisanie umowy daje przywilej, że składki za osobę wykonującą częściowo pracę w kraju zamieszkania dla pracodawcy z siedzibą w innym państwie, nadal można płacić w tym drugim państwie, np. zarówno składki, jak i podatek mogą być płacone w Polsce, kiedy pracownik pracuje z Malty. 

Są jednak pewne obostrzenia:

  • pracownik mieszka w innym kraju niż ten, w którym znajduje się siedziba bądź miejsce prowadzenia działalności przez pracodawcę, ale oba kraje podpisały umowę ramową,
  • pracownik świadczy pracę zdalnie w kraju zamieszkania przez co najmniej 25% i mniej niż 50% swojego czasu pracy (jeśli pracuje dla kilku pracodawców, liczy się łączny czas pracy),

Aby skorzystać z umowy ramowej, pracodawca lub pracownik składa wniosek o wydanie zaświadczenia A1 do instytucji zabezpieczenia społecznego w państwie pracodawcy. A1 jest wydawana na 3 lata z możliwością przedłużenia.

Omawiana umowa ramowa obowiązuje przez 5 lat i istnieje możliwość jej wydłużenia na kolejne 5 lat oraz przystąpienia do niej innych krajów.

Praca zdalna za granicą do tej pory musiała być wykonywana w wymiarze mniejszym niż 25% całkowitego czasu pracy, aby pracownik nie musiał płacić składek w tym innym kraju.  Po zmianie przepisów wymiar ten znacznie zwiększono.

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów