0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Telepraca tylko do 7 października

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dotychczasowe przepisy o telepracy obowiązują do 7 października 2023 roku. Od 8 października 2023 roku telepraca przechodzi ostatecznie do historii, nie można więc już wykonywać pracy w tej formie. Co to oznacza dla pracowników? Czy pracownicy, którzy dotychczas wykonywali pracę w formie telepracy, będą mogli nadal pracować zdalnie? Poznaj odpowiedź!

Czym jest telepraca?

Telepraca to forma organizacji pracy, w której pracownik wykonuje swoje obowiązki poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Telepracownik może wykonywać pracę w domu, w innym miejscu zamieszkania, w dowolnym miejscu na świecie, pod warunkiem że ma dostęp do internetu i innych niezbędnych narzędzi pracy.

Jakie były obowiązki pracodawcy przy telepracy?

Pracodawca, który zatrudniał pracownika w trybie telepracy, musiał zapewnić mu odpowiednie warunki do pracy. Oznacza to, że musiał dostarczyć mu sprzęt, który jest niezbędny do wykonywania pracy, a także pokryć koszty związane z jego instalacją, serwisem i eksploatacją. Pracodawca musiał również zapewnić pracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi sprzętu.

Telepraca wykonywana w domu pracownika nie zwalnia pracodawcy z obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wdrożenie pracy zdalnej

7 kwietnia 2023 roku telepraca została całkowicie uchylona z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy. W tym dniu weszły w życie nowe przepisy o pracy zdalnej, które zastąpiły dotychczasowe przepisy o telepracy. 

Tym samym od 8 października 2023 roku nie można już wykonywać pracy w formie telepracy. Pracownicy, którzy dotychczas wykonywali pracę w tej formie, mają możliwość przejścia na pracę zdalną. Nowe przepisy o pracy zdalnej wprowadziły szereg zmian, które mają ułatwić pracownikom przejście na tę forme i zapewnić im większą swobodę w organizacji czasu pracy.

Więcej na temat telepracy osób w wieku przedemerytalnym: Telepraca pracowników w wieku przedemerytalnym – luka prawna 

Oprócz zmiany telepracy na pracę zdalną w pełnym wymiarze możliwe jest również wykonywanie pracy w trybie hybrydowym, która będzie łączyła dni pracy w trybie zdalnym z dniami pracy w trybie tradycyjnym stacjonarnym lub pracy w formie tradycyjnej stacjonarnej z możliwością skorzystania z 24 dni w roku kalendarzowym w trybie tzw. pracy zdalnej okazjonalnej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów