Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Zawieszenie działalności gospodarczej a podpisywanie nowych kontraktów

Przedsiębiorca ma prawo do zawieszenia prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej jeżeli nie zatrudnia pracowników. Zawieszenie działalności gospodarczej trwa minimum miesiąc i może trwać przez 24 miesiące. Przez okres zawieszenia przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać z niej bieżących przychodów.

 Zawieszenie działalności gospodarczej - prawa przedsiębiorcy 

W tym czasie przedsiębiorca ma obowiązki, ale przysługują mu również prawa. Wśród nich można nadmienić:

  • prawo do wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
  • prawo przyjmowania należności lub obowiązek regulowania zobowiązań, powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  • prawo do zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia;
  • prawo albo obowiązek uczestniczenia w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
  • wykonywanie wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa;
  • prawo do osiągania przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
  • możliwość poddania kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

 

Jak wynika z powyższych informacji podatnik ma prawo do wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.  

Jeżeli w trakcie zawieszenia działalności (w jej ramach) przedsiębiorca zawrze umowę (o ile była to czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów) wówczas nie zostanie złamana zasada zawieszenia działalności gospodarczej.