0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawieszenie działalności gospodarczej a podpisywanie nowych kontraktów

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca ma prawo do zawieszenia prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej jeżeli nie zatrudnia pracowników. Zawieszenie działalności gospodarczej może trwać od 1 do 24 miesięcy. Przez okres zawieszenia przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać z niej bieżących przychodów.

 Zawieszenie działalności gospodarczej - prawa przedsiębiorcy 

W tym czasie przedsiębiorca ma obowiązki, ale przysługują mu również prawa. Wśród nich można nadmienić:

  • prawo do wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
  • prawo przyjmowania należności lub obowiązek regulowania zobowiązań, powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  • prawo do zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia;
  • prawo albo obowiązek uczestniczenia w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
  • wykonywanie wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa;
  • prawo do osiągania przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
  • możliwość poddania kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Jak wynika z powyższych informacji podatnik ma prawo do wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.  

Jeżeli w trakcie zawieszenia działalności (w jej ramach) przedsiębiorca zawrze umowę (o ile była to czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów) wówczas nie zostanie złamana zasada zawieszenia działalności gospodarczej. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów