0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawieszenie działalności a prawo do odliczenia podatku VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jedną z rzeczy, do jakich ma prawo właściciel firmy niezatrudniający pracowników, jest zawieszenie działalności gospodarczej. Przewidziany przez przepisy okres zawieszenia może trwać od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi działalności przed upływem okresu 24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony z urzędu. Aby zawieszenie działalności miało moc prawną, należy wypełnić formularz CEIDG-1 i złożyć go w urzędzie gminy lub miasta. Można to zrobić:

 • osobiście w urzędzie miasta bądź gminy,
 • elektronicznie przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu kwalifikowanego,
 • elektronicznie bez bezpiecznego podpisu kwalifikowanego - przez profil zaufany (tutaj trzeba udać się do właściwej placówki i osobiście podpisać druk),
 • listem poleconym z podpisem poświadczonym notarialnie.

Zawieszenie działalności

W art. 14a ust.4 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej można znaleźć prawa i obowiązki przedsiębiorcy, który dokonuje zawieszenia działalności. Wśród nich znajdują się:

 • prawo do wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów;
 • prawo do przyjmowania należności oraz obowiązek regulowania zobowiązań, powstałych przed datą zawieszenia działalności;
 • prawo do zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia;
 • prawo lub obowiązek uczestniczenia w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem;
 • konieczność wykonywania wszelkich obowiązków nakazanych przez prawo;
 • prawo do osiągania przychodów finansowych, również z działalności prowadzonej przed zawieszeniem działalności gospodarczej;
 • możliwość przejścia kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Zawieszenie działalności gospodarczej

Wśród wymienionych wyżej powinności znajduje się obowiązek regulowania zobowiązań, które powstały przed dniem zawieszenia działalności. Zazwyczaj są to przypadające po terminie zawieszenia płatności za zamówione towary lub materiały. Może to być także np. czynsz, rata leasingowa lub opłata internetowo-telefoniczna.

Trzeba pamiętać, że zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatek może zostać przypisany do kosztów uzyskania przychodów tylko wtedy, jeśli ma związek z działalnością gospodarczą i poniesiono go w celu osiągnięcia lub zachowania przychodów bądź zabezpieczenia ich źródła. Wyjątek stanowią koszty znajdujące się w artykule 23 rzeczonego aktu prawnego. Istotne znaczenie ma tu zamiar przedsiębiorcy, aby po okresie zawieszenia doszło do wznowienia działalności gospodarczej, w ramach której koszty te będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Zawieszenie działalności - odliczenie VAT od wydatków

Właściciel firmy będący czynnym podatnikiem VAT ma prawo do odliczania podatku od wydatków, jakie poniósł w trakcie zawieszenia działalności. Kluczowe jest spełnienie warunku wymienionego w art. 86 ust. 1 Ustawy od podatku od towarów i usług. Mówi on, że podatnik może odliczyć VAT naliczony od nabytych towarów/usług, jeżeli nabył je dla celów działalności gospodarczej.

Podatnik ma prawo do odliczenia podatku w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy u dostawcy, ale nie wcześniej niż w okresie, w którym otrzymał fakturę, albo w jednym z dwóch po nim następujących. Jeżeli przedsiębiorca będzie chciał skorzystać z tego prawa to zobowiązany będzie do składania deklaracji VAT we wskazanych ustawowo terminach. Podatnik taki ma także prawo do zwrotu nadwyżki podatku na rachunek bankowy, przy czym termin tego zwrotu wynosi 180 dni od dnia złożenia deklaracji. Termin ten może ulec skróceniu do 60 dni w sytuacji, kiedy przedsiębiorca dokona sprzedaży własnych środków trwałych bądź wyposażenia.

Oprócz wskazanego wyżej rozwiązania istnieje jeszcze inna opcja: podatnik może odliczyć naliczony VAT, gdy zawieszenie działalności dobiegnie końca (działalność zostanie odwieszona). Wtedy uczyni to, składając korektę deklaracji VAT obejmującej cały okres zawieszenia działalności gospodarczej.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów