0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawieszenie działalności a ulga z tytułu nabycia kasy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ulga z tytułu nabycia kasy

Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach za pomocą kasy fiskalnej, zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących, zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Należy jednak mieć na względzie, że jednorazowe odliczenie jest możliwe tylko w przypadku, gdy w rozliczeniu za dany okres wystąpiła nadwyżka podatku należnego nad naliczonym, w kwocie równej bądź przewyższającej wartość do odliczenia z tytułu zakupu kasy.

Co w przypadku, gdy podatek naliczony przewyższa należny? Odliczenie limitowanej wartości zakupu kasy nie przepada. Należy jednak pamiętać, że za jeden okres przedsiębiorca może odliczyć kwotę ulgi nie wyższą niż:

  • 25% kwoty przysługującej podatnikowi do odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem (max. 25% x 700zł= 175zł) - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne,
  • 50% kwoty określonej kwoty pokrywającej wydatki na zakup kas rejestrujących, opisanej w ustawie - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

Zawieszenie działalności a obowiązek zakupu kasy

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej nr sygn. IPPP2/443-87/11-2/JW z dnia 21.04.2011 r. określił, że podatnika, który w roku podatkowym zawiesza, a następnie wznawia działalność gospodarczą, nie należy traktować jako rozpoczynającego działalność gospodarczą. Fakt rozpoczęcia działalności gospodarczej ma charakter niepowtarzalny i może nastąpić tylko raz, w ściśle określonym czasie - jest nim wykonanie przez podatnika pierwszej czynności określonej w art. 5 ustawy.

W związku z powyższym, jeśli podatnik przekroczył kwotę limitu zwolnienia z prowadzenia kasy, która na lata 2013- 2014 będzie wynosić do 20 000 zł obrotu, to mimo zawieszenia działalności, po jej wznowieniu będzie nadal zobowiązany do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.

Rozliczenie ulgi z tytułu nabycia kasy a zawieszenie działalności

 W przypadku, gdy zostanie przekroczony próg kwotowy zwolnienia z prowadzenia kasy, podatnik ma obowiązek jej wprowadzenia najpóźniej w terminie po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie limitu. Termin dotyczy zarówno rozpoczynających działalność jak i ją kontynuujących.

Jeśli obowiązek wprowadzenia kasy przypada na okres zawieszenia przez podatnika działalności gospodarczej, to rozliczenie ulgi z tytułu nabycia kasy będzie możliwe dopiero po wznowieniu działalności. Takie stanowisko obrał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w wyżej cytowanej interpretacji: odliczenia można dokonać w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów