0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Osoba niepełnoletnia jako przedsiębiorca - czy to możliwe?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wedle obowiązujących przepisów ustawy Prawo Przedsiębiorców, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Zatem nasuwa się pytanie, czy osoba niepełnoletnia jako przedsiębiorca to dopuszczalna sytuacja? 

Osoba niepełnoletnia jako przedsiębiorca 

Aby być przedsiębiorcą, prowadzić działalność gospodarczą należy:

  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, czyli mieć prawo do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw, a także składania skutecznie prawnych oświadczeń woli, decyzji.
  • posiadać zdolność administracyjno-prawną i administracyjno-procesową, czyli możliwość bycia stroną w sprawach administracyjnych,
  • posiadać zdolność sądową, czyli występować jako pozwany lub pozywać.

Jak stanowi art. 11 Kodeksu cywilnego pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się, wraz z osiągnięciem pełnoletności. 

Czy niepełnoletni może zarejestrować działalność w CEIDG?

Wpisu w CEIDG może dokonać tylko osoba mająca zdolność do czynności prawnych. Tylko taka osoba może dokonywać czynności administracyjnych, skutecznie prawnych. Wpis do CEIDG jest jedną z czynności administracyjnych - a więc osoba niepełnoletnia nie może dokonać wpisu do CEIDG.

Gdy małoletni dostanie firmę w spadku

W sytuacji, gdy małoletni otrzyma darowiznę w postaci prawa do przedsiębiorstwa lub gdy w jego imieniu, za zezwoleniem sądu opiekuńczego, dojdzie do nabycia przedsiębiorstwa albo gdy je odziedziczy – nie może kontynuować działalności. Za przedsiębiorstwo nie jest uważana działalność darczyńcy/spadkodawcy wpisana do CEIDG, ale zgodnie z art. 55(1) Kc., zorganizowany zespół składników majątkowych i niemajątkowych.

Wpis do CEIDG nie podlega dziedziczeniu przez małoletniego. Przedmiotem darowizny lub dziedziczenia mogą być tylko rzeczy i prawa, przy pomocy których była prowadzona działalność (np. samochody, wyposażenie biura, umowy, znaki towarowe, nieruchomości). Na podstawie aktu darowizny albo poświadczenia dziedziczenia stają się one wyłączną własnością nieletniego, natomiast nie jest to tożsame z kontynuacją działalności.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów