0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawieszenie działalności może uratować firmę przed bankructwem!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czas pandemii działa jak tzw. “efekt domino” - problemy jednej branży przekładają się na inne. Ograniczenia wynikające zarówno z zaleceń rządu, jak i ze strachu klientów powodują przestoje w funkcjonowaniu np. branży usługowej. W konsekwencji cierpi również sieć dostawców tego sektora z powodu zmniejszonej ilości zamówień, co przekłada się na brak środków finansowych niezbędnych na zapłatę podatków lub pokrycie kosztów stałych m.in. wynagrodzeń dla pracowników. Czy zawieszenie działalności może być korzystnym rozwiązaniem w tej sytuacji?

Kto i na jak długo może zawiesić działalność gospodarczą?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca który nie zatrudnia pracowników może w każdej chwili zdecydować się na zawieszenie działalności. Nie musi w żaden sposób uzasadniać swojej decyzji a urząd nie może odmówić podatnikowi tej czynności. Zawieszenie działalności możliwe jest również w sytuacji gdy firma zatrudnia pracowników jednak są to osoby przebywające na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim. Tak więc obserwując kryzys w branży w jakiej funkcjonuje firma przedsiębiorca nie chcąc doprowadzić do bankructwa lub powstania długów może zawiesić swoją firmę.

Minimalny okres na jaki można zawiesić działalność gospodarczą wynosi 30 dni. Przedsiębiorcy wpisani do CEIDG mogą zawiesić działalność na czas nieokreślony. Firmy wpisane do KRS mogą zawiesić działalność maksymalnie na okres 24 miesięcy.

Kiedy najkorzystniej zawiesić działalność?

Ze względu na składki ZUS, które opłacają przedsiębiorcy, najkorzystniejszym momentem rozpoczęcia okresu zawieszenia działalności jest 1-szy dzień miesiąca. Ma to związek z faktem, że w przypadku składek społecznych opłaca się je proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności w danym miesiącu. Natomiast składka zdrowotna musi być opłacona w pełnej wysokości za dany miesiąc, jeżeli działalność prowadzona jest przynajmniej przez 1 dzień miesiąca.

Temat składek ZUS w okresie zawieszenia działalności został szczegółowo omówiony w artykule: Składki ZUS podczas zawieszenia działalności
Jeżeli zawieszenie działalności trwa dłużej niż 30 dni przedsiębiorca powinien rozważyć przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, ponieważ po tym czasie ubezpieczenie to wygasa. W okresie pandemii ubezpieczenie zdrowotne może okazać się niezbędne na wypadek konieczności konsultacji lekarskiej lub pobytu w szpitalu.

Dodatkowo w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy nie opłacają zaliczek na podatek dochodowy, jak również nie mają obowiązku generowania i przesyłania do MF pliku JPK_V7.

Czynności jakie są dozwolone w okresie zawieszenia działalności zostały szczegółowo omówione w artykule: Zawieszenie działalności - krok po kroku

Czy można zawiesić działalność bez wychodzenia z domu?

Zawieszenie działalności gospodarczej nie wymaga od przedsiębiorcy wizyty w urzędzie. Jest to korzystne rozwiązanie zwłaszcza w okresie pandemii kiedy urzędy ograniczyły funkcjonowanie lub są całkowicie zamknięte. Podatnicy nie są wobec tej sytuacji bezbronni.

Działalność może zostać zawieszona poprzez wypełnienie druku CEIDG-1 oraz wysyłkę:

  1. listem poleconym do urzędu - przy czym złożony podpis na wniosku CEIDG-1 musi być potwierdzony notarialnie,

  2. przez internet - w tym celu należy zarejestrować się się na stronie internetowej CEIDG, wypełnić formularz i podpisać go elektronicznie: bankowością internetową, Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Oczywiście wniosek CEIDG-1 może zostać złożony przez przedsiębiorcę osobiście w urzędzie miasta lub gminy. Co więcej, złożenie wniosku o zawieszenie działalności jest bezpłatne.

Druk wniosku CEIDG-1 do pobrania wraz ze szczegółowym omówieniem jego wypełnienia znajduje się w artykule: Formularz CEIDG-1 z omówieniem - zawieszenie działalności
Stan pandemii, a tym samym dodatkowe zalecenia przygotowane przez rząd w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, dla wielu branż skutkują trudnościami w funkcjonowaniu firm. Działania osłonowe rządu mogą być niewystarczające, aby uchronić głównie małe jednoosobowe działalności gospodarcze przed bankructwem, dlatego też aby nie dopuścić do utraty płynności finansowej w okresie znacznego ograniczenia lub całkowitego zaprzestania sprzedaży warto rozważyć zawieszenie działalności na najtrudniejszy okres związany z panującą pandemią.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów