0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawieszenie działalności - jakie obowiązki trzeba spełnić?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca (także wspólnik lub wspólnicy spółki), który z jakichkolwiek powodów zamierza wstrzymać prowadzenie działalności gospodarczej nie musi jej likwidować. Przepisy prawa dopuszczają zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej a wpis do CEIDG

W sytuacji gdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniający pracowników na umowę o pracę postanowi na pewien czas zawiesić działalność powinien pamiętać, że wiążą się z tym określone obowiązki.

W pierwszej kolejności przedsiębiorca musi złożyć osobiście bądź elektronicznie wniosek CEIDG-1 z wypełnionymi polami dotyczącymi zawieszenia działalności. Pozostałe kwestie formalne związane z poinformowaniem ZUS-u oraz US leżą już po stronie urzędu miasta/gminy.

Czego nie można wykonywać podczas zawieszenia działalności?

Oczywistym jest fakt, że przedsiębiorca w okresie zawieszenia nie może wykonywać działalności gospodarczej (dokonywać sprzedaży towarów/usług), a tym samym osiągać z tego tytułu bieżących przychodów.

A co może przedsiębiorca w tym okresie?

W czasie zawieszonej działalności przedsiębiorca:

 • ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
 • ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 • ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
 • ma prawo lub obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
 • wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
 • ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
 • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą;
 • nie musi zamykać ksiąg handlowych i podatkowych oraz likwidować innych atrybutów związanych z działalnością gospodarczą (np. prowadzenie konta firmowego).

Mimo zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca ma prawo osiągać przychody finansowe lub przyjmować należności ewentualnie regulować swoje zobowiązania jeżeli powstały one lub dotyczą działalności prowadzonej przed datą jej zawieszenia.

Zawieszenie działalności a korzyści 

Przedsiębiorca w okresie zawieszenia ma również prawo osiągać przychody z innych źródeł (np. umowy o dzieło, praca na etacie). Oprócz obowiązków przedsiębiorca zawieszający działalność gospodarczą ma również pewne przywileje, otóż nie musi:

 • opłacać zaliczek na podatek dochodowy (jeśli nie uzyskał w okresie zawieszenia przychodów),
 • opłacać składek ZUS,
 • składać pliku JPK_V7 (o ile nie wystąpiły transakcje podlegające rozliczeniu na gruncie tego podatku).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów