Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Zawieszenie działalności - jakie obowiązki trzeba spełnić?

Zawieszenie działalności gospodarczej a wpis do CEIDG

W sytuacji gdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniający pracowników na umowę o pracę postanowi na pewien czas zawiesić działalność powinien pamiętać, że wiążą się z tym określone obowiązki.

W pierwszej kolejności przedsiębiorca musi złożyć osobiście bądź elektronicznie wniosek CEIDG-1 z wypełnionymi polami dotyczącymi zawieszenia działalności. Pozostałe kwestie formalne związane z poinformowaniem ZUS-u oraz US leżą już po stronie urzędu miasta/gminy.

Czego nie można wykonywać podczas zawieszenia?

Oczywistym jest fakt, że przedsiębiorca w okresie zawieszenia nie może wykonywać działalności gospodarczej (dokonywać sprzedaży towarów/usług), a tym samym osiągać z tego tytułu bieżących przychodów.

A co może przedsiębiorca w tym okresie?

Jednakże podatnik może, a nawet powinien w tym okresie podejmować działania niezbędne w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, czyli ponosić np. wydatki związane z wcześniej zawartymi umowami - opłaty stałe (czynsz za lokal, abonament za telefon etc.). W związku z tym zobowiązany jest również do prowadzenia w tym okresie KPiR i ujmowania w niej wszelkich zaistniałych w trakcie zawieszenia zdarzeń generujących przychody (będące konsekwencją działań podjętych przed zawieszeniem) bądź koszty (nie będące kosztami działalności podstawowej).

Zawieszenie działalności a korzyści 

Przedsiębiorca w okresie zawieszenia ma również prawo osiągać przychody z innych źródeł (np. umowy o dzieło, praca na etacie). Oprócz obowiązków przedsiębiorca zawieszający działalność gospodarczą ma również pewne przywileje, otóż nie musi: