0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawieszenie działalności gospodarczej a podatek VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ustawa Prawo przedsiębiorców daje możliwość zawieszenia wykonywania działalności. Jeżeli przedsiębiorca zadecyduje zawiesić prowadzoną działalność musi złoży wniosek CEIDG-1. Za jego pośrednictwem CEIDG niezwłocznie przekazuje drogą elektroniczną informacje o zawieszeniu przez przedsiębiorcę prowadzenia działalności gospodarczej do właściwych instytucji. Czy wiesz, jakie obowiązki generuje zawieszenie działalności na gruncie podatku VAT!

Zawieszenie działalności 

Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej powinien zawierać następujące dane (wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy):

  • imię i nazwisko przedsiębiorcy, numer PESEL, o ile taki posiada, oraz data urodzenia, o ile nie posiada numeru PESEL; 
  • dodatkowe określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy, o ile przedsiębiorca takich używa; 
  • numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada; 
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy, o ile taki posiada, oraz informacje o jego unieważnieniu lub uchyleniu. 

Przedsiębiorca może zawiesić działalność na czas określony lub nieokreślony, nie krótszy jednak niż 30 dni. Natomiast w przypadku przedsiębiorców wpisanych do KRS można zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.  Wraz z wprowadzeniem ustawy - Prawo przedsiębiorców od 30 kwietnia 2018 r. nie obowiązuje ograniczenie dotyczące możliwości zawieszenia działalności przed dniem złożenia wniosku (za wyjątkiem przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego). W celu zawieszenia działalności przedsiębiorca musi złożyć w urzędzie gminy wniosek CEIDG-1. Po wpłynięciu wniosku o zawieszenie działalności do CEIDG, informacja o tym fakcie zostaje przesłana do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, GUS oraz ZUS lub KRUS. 

Zawieszenie działalności a podatek VAT

Czas zawieszenia działalności gospodarczej nie wpływa na status podatnika jako podatnika czynnego VAT. Przedsiębiorcy opodatkowani VAT, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej, nie składają JPK_7V za okresy rozliczeniowe dotyczące czasu zawieszenia działalności, zgodnie z art. 99 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług.

Zwolnienie ze składania JPK_7V w okresie zawieszenia nie dotyczy przedsiębiorców dokonujących:

jak również okresów rozliczeniowych:

  • w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,
  • za które podatnik jest zobowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności opodatkowanych oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

Zatem w przypadku, gdy przedsiębiorca dokonuje czynności dozwolonych w okresie zawieszenia działalności, wywołujących skutek zapłaty podatku należnego (np. zbywanie środków trwałych i wyposażenia), wówczas jest zobowiązany do zapłacenia VAT i dokonania korekty podatku naliczonego. W przypadku, gdy przedsiębiorca w okresie zawieszenia otrzyma fakturę VAT, która dotyczy zakupu sprzed zawieszenia wykonywania działalności, może odliczyć podatek naliczony i złożyć JPK_V7. Zapłacony VAT w okresie zawieszenia będzie mógł być wykorzystany dopiero w momencie wznowienia działalności gospodarczej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów