0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawieszenie działalności a ulgi z tarczy antykryzysowej

Wielkość tekstu:

W czasie epidemii już niejeden polski przedsiębiorca w obawie przed bankructwem zdecydował się na zawieszenie działalności gospodarczej. Natomiast w dniu 31.03.2020 roku, Prezydent Andrzej Duda podpisał tarczę antykryzysową – ustawę w zamyśle mającą uchronić naszych krajowych przedsiębiorców. Czy przedsiębiorcy, którzy już zdecydowali się na zawieszenie działalności, mają szansę na jakiekolwiek ulgi w ramach tarczy antykryzysowej? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

Zawieszenie działalności – co to oznacza?

Z praktycznego punktu widzenia zawieszenie działalności polega na czasowym wstrzymaniu się od prowadzenia własnego biznesu. Powinno ono odbyć się w sposób sformalizowany – poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w CEIDG. Zawieszenia dokonuje się na czas określony, jednak nie krótszy niż 30 dni. Jeżeli trwa ono krócej – czynność ta uznana zostaje za nieskuteczną.

Co istotne, w trakcie okresu zawieszenia działalności pracodawca zostaje zwolniony z obowiązku:

  • opłacania składek społecznych,
  • opłacania składki zdrowotnej (przez co traci prawo do ubezpieczenia zdrowotnego),
  • dokonywania wpłat zaliczek na poczet podatku dochodowego.

Zawieszenie działalności a ulgi oferowane w tarczy antykryzysowej

Obecne załamanie gospodarki skutkuje ogromnymi stratami dla wielu branż. Przedsiębiorcy zamykają własne działalności i często decydują się na poszukiwania innego źródła zarobku, w innych firmach, które jeszcze nie poddały się kryzysowi. Co jednak, gdy brakuje źródeł utrzymania? Czy przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność, mogą liczyć na jakieś ulgi w ramach tarczy antykryzysowej? Tak, mogą.

Świadczenie postojowe a zawieszona działalność gospodarcza

Tarcza antykryzysowa, która weszła w życie z dniem 01.04.2020 roku, m.in. wprowadza świadczenie przestojowe dla samozatrudnionych, którzy zawiesili działalność po 31 stycznia 2020 roku.

Od dnia 01.04.2020 roku tarcza antykryzysowa wchodzi w życie.

Warunkiem koniecznym do skorzystania z tego świadczenia jest poziom uzyskanego przychodu w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek do ZUS. Nie może on być wyższy niż kwota 15 861 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 r.).

Świadczenie postojowe może wynieść 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, co daje kwotę 2080,00 złotych brutto. Kwota ta nie podlega oskładkowaniu oraz opodatkowaniu.

Przedsiębiorca, który zawiesił działalność, ma prawo ubiegać się o to świadczenie poprzez złożenie wniosku.

Zakłada się możliwość wtórnego ubiegania się o to świadczenie, jeżeli wnioskujący udowodni, że jego sytuacja finansowa nie uległa poprawie. Jednakże taka sytuacja będzie uznawana za odstępstwo od reguły.

Zwolnienie ze składek ZUS

Natomiast przedsiębiorca, który zawiesił działalność, nie ma prawa już ubiegać się o zwolnienie go ze składek ZUS na okres wskazany w ustawie. Co do zasady przy zawieszeniu działalności przedsiębiorca zostaje zwolniony z obowiązku opłacania składek ZUS, jednakże z tego też powodu traci on prawo do świadczeń z ubezpieczenia.

Natomiast ciekawym rozwiązaniem może okazać się odwieszenie działalności gospodarczej w celu skorzystania z dodatkowych ulg, przy założeniu spełniania odpowiednich warunków. Tarcza antykryzysowa zakłada bowiem możliwość umorzenia składek ZUS, który w praktyce oznacza, że składki za przedsiębiorcę finansuje państwo. Dzięki temu zachowuje on ciągłość ubezpieczenia.

Przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność gospodarczą, mogą więc liczyć na drobną pomoc ze strony państwa w czasie kryzysu. Jednakże, czy takie świadczenie postojowe jest wystarczające? Tarcza antykryzysowa została już uchwalona, teraz należy oczekiwać efektów jej założeń.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów