Poradnik Przedsiębiorcy

Zawieszenie amortyzacji w okresie nieosiągania przychodów

Czy można przerwać amortyzację na okres zwolnienia, w którym nie osiągam żadnych przychodów, a następnie wrócić do niej? Czy amortyzacja biegnie swoim nieprzerwanym tokiem, a ewentualnie można nie uwzględniać jej tylko w KUP?

Kamila, Lubin

 

Amortyzacja może zostać przerwana w określonych sytuacjach. Należą do nich: zawieszenie działalności gospodarczej, zaprzestanie wykorzystania środków trwałych w związku z przeniesieniem ich do innego obiektu, czasowe zaprzestanie wykorzystania środków trwałych, zaprzestanie produkcji, zbycie środka trwałego. Dokładny opis każdej z nich znajduje się w artykule: Kiedy należy przerwać amortyzację?