0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa zlecenie a zasiłek chorobowy - czy to możliwe?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zasiłek chorobowy to świadczenie wypłacane przez ZUS za czas niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Umowa zlecenie a zasiłek chorobowy to temat nieco bardziej rozległy. By zleceniobiorca otrzymał świadczenie musi bowiem spełnić określone warunki. Kiedy więc wypłacany jest zasiłek dla zleceniobiorcy? Jakie dokumenty należy przekazać do ZUS-u, aby go otrzymać? Czy można liczyć na środki również po rozwiązaniu umowy? Odpowiedź znajdziesz poniżej.

Kiedy zleceniobiorcy przysługuje zasiłek?

Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje każdej osobie, która objęta jest ubezpieczeniem chorobowym. Przy czym nie ma znaczenia, czy podległość pod ubezpieczenia ma charakter  obowiązkowy, czy dobrowolny. Oznacza to, że również osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenie mogą liczyć na takie świadczenie.

Jeżeli zleceniobiorca chce przystąpić do ubezpieczenia chorobowego, musi wypełnić pisemny wniosek, a następnie przekazać go zleceniodawcy. Wówczas zleceniodawca ma obowiązek zarejestrować zatrudnionego w ZUS-ie.

Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego nie mogą zostać zgłoszone osoby, które:
- są studentami poniżej 26. roku życia - osób takich nie zgłasza się do ZUS-u, gdyż są objęte ubezpieczeniami z tytułu nauki,
- podlegają pod ubezpieczenia społeczne (emerytalne i rentowe) dobrowolnie - do chorobowego można przystąpić wyłącznie, jeśli składki te opłaca się obligatoryjnie.

Umowa zlecenie a zasiłek chorobowy - okres wyczekiwania

Prawo do zasiłku chorobowego, w przypadku umowy zlecenie, zatrudniony nabywa po upływie 90 dni nieprzerwanego okresu ubezpieczenia. Do wspomnianych 90 dni zaliczają się poprzednie okresy ubezpieczeniowe, jeżeli przerwa między nimi nie wynosiła więcej niż 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym czy odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Okres wyczekiwania nie dotyczy natomiast zasiłku macierzyńskiego czy opiekuńczego - przysługują one od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniom.

Prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia ubezpieczenia

Warto również wiedzieć, że jest możliwość uzyskania zasiłku chorobowego od pierwszego dnia ubezpieczenia. Świadczenie to przysługuje:

 • absolwentom szkół, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia szkoły,
 • osobom, których niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,
 • ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy, co najmniej dziesięcioletni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,
 • posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.

Umowa zlecenie a zasiłek chorobowy - kiedy przysługuje?

Dokumenty, jakie należy złożyć w ZUS-ie w celu wypłaty zasiłku dla zleceniobiorcy

Jeśli zleceniodawca nie jest płatnikiem zasiłków, wówczas ma obowiązek przekazania do ZUS-u wypełnionego formularza ZUS Z-3a, na którym wykazuje się osiągnięte przez zatrudnionego przychody stanowiące podstawę naliczenia składki chorobowej.

Zasiłek dla zleceniobiorcy przysługuje już od pierwszego dnia choroby. Zleceniodawca nie wypłaca wynagrodzenia chorobowego przez pierwsze 33 lub 14 dni zwolnienia, tak jak ma to miejsce w przypadku stosunku pracy.

Wykazanie choroby zleceniobiorcy w deklaracji ZUS

Zasiłek dla zleceniobiorcy powinien zostać wykazany w deklaracji ZUS. Jeśli zleceniobiorca choruje cały miesiąc, wówczas wykazuje się go wyłącznie na deklaracji RSA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 xx oraz kodem świadczenia przerwy 313. Z kolei, gdy zatrudniony choruje tylko przez część miesiąca, a za resztę miesiąca ma wypłacone wynagrodzenie, to wykazuje się go na dwóch raportach:

 • RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 i wynagrodzeniem stanowiącym podstawę wymiaru składek społecznych i zdrowotnego,
 • RSA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 , kodem świadczenia przerwy 313 oraz okresem zwolnienia lekarskiego.

Umowa zlecenie a wysokość zasiłku chorobowego

Zasiłek chorobowy przysługuje zatrudnionym w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku miesięcznie. Miesięczny zasiłek w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku jest możliwy, jeżeli niezdolność do pracy nastała w okresie ciąży, powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów oraz w przypadku, gdy powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Zasiłek po zakończeniu umowy

Umowa zlecenia a zasiłek chorobowy w kwestii zakończenia umowy to temat również uregulowany.  W tej sytuacji zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność ta trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała nie później niż w ciągu:

 • 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego,
 • 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Podsumowując, świadczenie chorobowe dla zleceniobiorcy jest wypłacane w sytuacji kiedy uzyskał on prawo do zasiłku chorobowego. Z kolei to może nastąpić pod warunkiem, że zleceniobiorca został zgłoszony do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Najczęściej zadawane pytania

 • Kiedy przysługuje zasiłek chorobowy na umowie zlecenie?

  Zatrudniony na podstawie umowy zlecenia prawo do zasiłku chorobowego nabywa po upływie 90 dni nieprzerwanego okresu ubezpieczenia.
 • Dokumentem, na podstawie którego zleceniobiorca otrzyma zasiłek chorobowy, jest zwolnienie lekarskie w formie dokumentu elektronicznego (e –ZLA) oraz zaświadczenie Z-3a.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów