0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wzór protokołu powypadkowego z omówieniem

Wielkość tekstu:

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, w skrócie zwane RODO, wprowadziło znaczące zmiany we wszystkich obszarach funkcjonowania państwa, polskich przedsiębiorstw oraz osób fizycznych. Ze względu na nowe wymagania prawne powstał obowiązek weryfikacji licznych wzorów dokumentów używanych w życiu codziennym wcześniej wspomnianych podmiotów. Zaistniałe zmiany wpłynęły również na wzór protokołu powypadkowego. Przedsiębiorca zobowiązany do wypełnienia oraz dostarczenia go do ZUS-u powinien wiedzieć, jakie elementy wzoru uległy zmianie.

Czym jest protokół powypadkowy?

Protokół powypadkowy jest to dokument, który zawiera ustalone okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy. Dokument ten powinien zostać sporządzony przez specjalny zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę w terminie nie późniejszym niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku. Wzór protokołu powypadkowego ustalonego w przepisach nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy jest bazą, na której zespół powinien pracować w drodze sporządzenia dokumentacji powypadkowej.

Pobierz darmowy wzór protokołu powypadkowego w formacie PDF i DOCX

Do pobrania:

Wzór protokołu powypadkowego.pdf

Co dołączamy do protokołu powypadkowego?

Chcąc mieć pewność, że protokół powypadkowy zostanie uznany za poprawny, należy dołączyć do niego komplet niezbędnych dokumentów odnoszących się do zaistniałego wypadku. Do zbioru dokumentów dołączanych do protokołu należą m.in.:

  • wyjaśnienia poszkodowanego,
  • zeznania/opinie świadków, 
  • opinie lekarzy lub innych specjalistów, 
  • szkice lub fotografie miejsca wypadku. 

W sytuacji, gdy wersje świadków opisujące zaistniałe zdarzenie są rozbieżne, stroną decydująca o ostatecznej formie protokołu jest pracodawca.

Nowy wzór protokołu powypadkowego – co się zmieniło?

Obecny, nowy wzór protokołu powypadkowego nie zawiera: 

  • numeru identyfikacyjnego REGON pracodawcy,
  • NIP-u osoby poszkodowanej,
  • imienia ojca osoby poszkodowanej,
  • miejsca urodzenia ojca osoby poszkodowanej,
  • pieczęci pracodawcy.

Niezmiennym pozostaje obowiązek podania numeru PESEL lub numer dowodu osobistego (albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość poszkodowanego) pracownika i pracodawcy. Zostało uznane, że koniecznym pozostaje podanie takich danych w celu poprawnej weryfikacji poszkodowanego, także obcokrajowców będących zarówno pracownikami, jak i pracodawcami.

Stary wzór protokołu powypadkowego

Może się zdarzyć, że pracodawcy posiadają jeszcze wydrukowane stare wzory protokołu powypadkowego. Czy należy je zniszczyć? Pracodawcy mieli możliwość z nich korzystać do 31 grudnia 2019 r. Na ten moment są one nieaktualne i powinny zostać zutylizowane.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów