0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

BHP w firmie

BHP w firmie

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników

Szkolenie okresowe bhp ma na celu zaktualizowanie i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie bhp. Pierwsze szkolenie okresowe pracownik na stanowisku robotniczym lub administracyjno-biurowym musi odbyć do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy.

23 sierpnia 2022

BHP w firmie

Apteczki w zakładzie pracy - czy są obowiązkowe?

Pracodawcy powinni wyposażyć swoją firmę w odpowiednie środki w razie zdarzeń, które mogą powodować urazy oraz które są przydatne podczas udzielenia pierwszej pomocy. Usytuowanie apteczki w zakładzie pracy jest bardzo ważne. Przeczytaj o tym!

22 sierpnia 2022

BHP w firmie

Praca na wysokości i związane z tym obowiązki pracodawcy

Praca na wysokości należy do prac szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu pracowników. W czasie wykonywania tych prac należy zachować szczególne środki ostrożności. Kto może wykonywać pracę na wysokości? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej!

12 sierpnia 2022

BHP w firmie

Szkodliwe czynniki w środowisku pracy a skierowanie na badanie

Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy ma obowiązek skierowania go na badania kontrolne, wstępne lub okresowe. Jak powinno wyglądać skierowanie jeśli występują szkodliwe czynniki w środowisku pracy? Dowiedz się czytając nasz artykuł!

11 sierpnia 2022

BHP w firmie

Czynniki i procesy pracy zagrażające pracownikowi (hałas i drgania mechaniczne)

Hałas i drgania mechaniczne są to jedne z czynników występujących w środowisku pracy, które mają negatywne oddziaływanie na organizm pracownika. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jakie działania i środki ochrony przewidują w tej kwestii przepisy!

5 sierpnia 2022

BHP w firmie

Badania lekarskie do pracy - najważniejsze informacje

Jednym z obowiązków pracodawcy jest kierowanie pracowników na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie. Dlaczego badani są tak ważne? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedź się, gdzie, kiedy i na jakie badania lekarskie do pracy musi udać się pracownik!

3 sierpnia 2022

BHP w firmie

Wypadek przy pracy - jak wygląda procedura zgłoszenia wypadku?

Wypadek przy pracy zobowiązuje pracodawcę do rozpoczęcia określonej procedury zgłoszenia zdarzenia. Gdzie należy zgłosić wypadek przy pracy? Jakie dokumenty należy wypełnić? W jakim terminie należy sporządzić protokół? Przeczytaj artykuł i dowiedz się!

16 sierpnia 2022

BHP w firmie

Obowiązki związane z BHP w małej firmie

Przedsiębiorcy często nie zastanawiają się nad kwestią BHP w swojej firmie. Póki pracuje sami - nie grożą im żadne negatywne konsekwencje. Ulega to zmianie wraz z zatrudnieniem pierwszego pracownika. Przeczytaj o obowiązkach BHP w małej firmie!

15 lipca 2022

BHP w firmie

Szkolenia BHP pracowników i ich częstotliwość

Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy. W tym celu organizuje szkolenia BHP. Kwestia ich częstotliwości związana jest z rodzajem i warunkami wykonywanej pracy.

3 sierpnia 2022

BHP w firmie

Utrudnianie kontroli inspekcji pracy oraz inspekcji sanitarnej – konsekwencje

Każdy pracodawca musi liczyć się z tym, że w jego firmie może pojawić się kontrola z inspekcji pracy lub inspekcji sanitarnej. Utrudnianie kontroli generuje szereg konsekwencji prawnych. Przeczytaj artykuł i dowiedz się co grozi przedsiębiorcy!

27 lipca 2022

BHP w firmie

Skierowanie na badania lekarskie dla pracownika pracującego przy komputerze

Skierowanie na badania lekarskie jest niezbędne, by przychodnia medycyny pracy przeprowadziła badania profilaktyczne pracownika. Dowiedz się, jakie informację należy podać w skierowaniu poza obejmowanym stanowiskiem oraz jego czynnikami szkodliwymi.

14 czerwca 2022

BHP w firmie

Przedawnienie zgłoszenia wypadku przy pracy

Nawet w sytuacji przestrzegania przepisów BHP może dojść do wypadku przy pracy. W takiej sytuacji pracodawca zobowiązany jest przeprowadzić procedurę zgłoszenia tego wypadku. Przedawnienie zgłoszenia wypadku przy pracy - czy jest możliwe?

18 lipca 2022

BHP w firmie

Jak rozlicza się wypadek przy pracy zleceniobiorcy?

Do jakich ubezpieczeń należy obowiązkowo zgłosić zleceniobiorcę? Czy wypadek przy pracy zleceniobiorcy w pierwszym dniu pracy jest podstawą do przyznania poszkodowanemu prawa zasiłku z ZUS-u? Odpowiedzi na powyższe pytania znajdziesz w naszym artykule!

19 maja 2022

BHP w firmie

W jakim celu przeprowadza się instruktaż stanowiskowy?

Kto może prowadzić instruktaż stanowiskowy dla pracowników? Kiedy powinien odbyć się instruktaż, w jakiej formie i jak długo powinien on trwać? Jakie przepisy regulują przeprowadzanie instruktażu stanowiskowego? Odpowiedzi znajdziesz w naszym artykule!

16 sierpnia 2022

BHP w firmie

Czynniki oraz procesy stwarzające szczególne zagrożenie dla pracownika (substancje chemiczne, czynniki rakotwórcze i mutagenne)

Pracodawcy zatrudniający przy pracach w narażeniu na substancje chemiczne lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym są zobligowani do podjęcia działań. Poznaj czynniki oraz procesy stwarzające szczególne zagrożenie dla pracownika!

4 czerwca 2022

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów