0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

BHP w firmie

BHP w firmie

Jakie uprawnienia kontrolne posiada inspektor dozoru technicznego?

Przedsiębiorca, u którego są wykonywane czynności dozoru technicznego jest obowiązany zapewnić bezpieczne przez umożliwienie bezpiecznego dostępu do badanego urządzenia. Jakie uprawnienia kontrolne posiada inspektor dozoru technicznego? Przeczytaj!

24 listopada 2022

BHP w firmie

Wzór rejestru wypadków

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania. Wśród jego obowiązków jest poradzenie rejestru wypadków. Jakie dane zawiera taki rejestr i w jakiej formie powinien być prowadzony? Pobierz bezpłatny wzór rejestru wypadków!

21 listopada 2022

BHP w firmie

Wyznaczenie pracowników do zadań z zakresu BHP – obowiązki i prawa pracodawcy

Przedsiębiorca obowiązany jest dbać o bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Jednym z warunków spełnienia tego obowiązku jest wyznaczenie pracowników do zadań z zakresu BHP. W jaki sposób ich wybrać oraz czy muszą oni spełniać jakieś wymogi? Sprawdź!

9 listopada 2022

BHP w firmie

Czym jest rejestr wypadków?

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków. Co zawiera tai rejestr? Czy trzeba go prowadzić zawsze? Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się więcej jak powinno wyglądać postępowanie powypadkowe oraz rejestr wypadków.

3 listopada 2022

BHP w firmie

Wypadek w drodze do pracy pracownika zatrudnionego w ruchomym czasie pracy

Jeśli doszło do wypadku, kiedy pracownik zmierzał do pracy lub wracał do domu pracodawca zobowiązany jest do wypłaty odpowiednich świadczeń. Kiedy stwierdza się, że wystąpił wypadek w drodze do pracy w przypadku ruchomego czasu pracy? Zobacz!

31 października 2022

BHP w firmie

Polecenie wykonania prac szczególnie niebezpiecznych - jak powinno wyglądać?

W sytuacji, kiedy pracownik ma wykonywać pracę zagrażającą jego życiu lub zdrowiu pracodawca powinien go o tym odpowiednio poinformować. Jaką treść powinno zawierać polecenie wykonania prac szczególnie niebezpiecznych? Przeczytaj i sprawdź!

28 października 2022

BHP w firmie

Wypadek podczas wyjazdu integracyjnego – jak traktować?

Nie trudno o wypadek podczas wyjazdu integracyjnego. Jednak jak takie zdarzenie potraktować? Czy jest to wypadek przy pracy? Czy pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego? Przeczytaj nasz artykuł i poznaj odpowiedź!

26 października 2022

BHP w firmie

Czy ewakuacja próbna powinna być przeprowadzona przez pracodawcę?

Właściciel budynku, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany zapewnić osobom przebywającym w budynku, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji. Czy ewakuacja próbna zawsze powinna być przeprowadzona przez pracodawcę? Sprawdź!

6 września 2022

BHP w firmie

Badania i szkolenie BHP dla zleceniobiorców - czy są obowiązkowe?

Badania i szkolenie BHP dla zleceniobiorców nie są wymagane przepisami. Zleceniodawca ma jednak obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Co więc warunkuje, czy dany zleceniobiorca powinien być skierowany na szkolenie BHP?

2 września 2022

BHP w firmie

Praca przy komputerze - wymagania BHP

Pracujesz przy komputerze lub zatrudniasz pracowników, którzy się tym zajmują? Sprawdź, jakie wymagania BHP ma praca przy komputerze i co należy do obowiązków pracodawcy w tym zakresie. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

25 sierpnia 2022

BHP w firmie

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników

Szkolenie okresowe bhp ma na celu zaktualizowanie i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie bhp. Pierwsze szkolenie okresowe pracownik na stanowisku robotniczym lub administracyjno-biurowym musi odbyć do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy.

23 sierpnia 2022

BHP w firmie

Apteczki w zakładzie pracy - czy są obowiązkowe?

Pracodawcy powinni wyposażyć swoją firmę w odpowiednie środki w razie zdarzeń, które mogą powodować urazy oraz które są przydatne podczas udzielenia pierwszej pomocy. Usytuowanie apteczki w zakładzie pracy jest bardzo ważne. Przeczytaj o tym!

22 sierpnia 2022

BHP w firmie

Praca na wysokości i związane z tym obowiązki pracodawcy

Praca na wysokości należy do prac szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu pracowników. W czasie wykonywania tych prac należy zachować szczególne środki ostrożności. Kto może wykonywać pracę na wysokości? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej!

12 sierpnia 2022

BHP w firmie

Szkodliwe czynniki w środowisku pracy a skierowanie na badanie

Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy ma obowiązek skierowania go na badania kontrolne, wstępne lub okresowe. Jak powinno wyglądać skierowanie jeśli występują szkodliwe czynniki w środowisku pracy? Dowiedz się czytając nasz artykuł!

11 sierpnia 2022

BHP w firmie

Czynniki i procesy pracy zagrażające pracownikowi (hałas i drgania mechaniczne)

Hałas i drgania mechaniczne są to jedne z czynników występujących w środowisku pracy, które mają negatywne oddziaływanie na organizm pracownika. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jakie działania i środki ochrony przewidują w tej kwestii przepisy!

5 sierpnia 2022

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów