0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Składki ZUS a pomniejszenie zaliczki na podatek dochodowy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Osoby prowadzące własną firmę zobowiązane są opłacać składki ZUS. Plusem tego obowiązkowego obciążenia jest fakt, że jego zapłata może wpłynąć na dochód będący podstawą opodatkowania oraz na pomniejszenie zaliczki należnej do zapłaty na rzecz urzędu skarbowego. W artykule więc omawiamy w jaki sposób regulowane składki ZUS wpływają na zaliczkę na podatek dochodowy!

Składki społeczne a pomniejszenie zaliczki na PIT

Składki ZUS na ubezpieczenie społeczne obniżają podatek dochodowy na dwa sposoby - poprzez zaliczenie ich do kosztów na równi z pozostałymi wydatkami bądź też przez odjęcie od dochodu. Ważne, że zaliczając składki do kosztów, ujmuje się je w księdze przychodów i rozchodów po stronie kosztów (kolumna 13) wraz z innymi wydatkami, jakie zostały poniesione w celu uzyskania przychodu.

Natomiast w przypadku, gdy przedsiębiorca zdecyduje się na odjęcie składek bezpośrednio od dochodu, nie są już wykazywane w KPiR, tylko uwzględniane w rozliczeniu podatku dochodowego czyli w zaliczkach na podatek obliczanych w trakcie roku.

Obydwa opisane wyżej sposoby ujęcia składek ZUS nie różnią się pod względem finansowym, ponieważ obniżają dochód o taką samą kwotę. Wybrana metoda rozliczania składek powinna - dla celów porządkowych - być stosowana przez cały rok podatkowy.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne a pomniejszenie zaliczki na PIT

Składki na ubezpieczenie zdrowotne nie pomniejszają już podatku dochodowego*. Natomiast w przypadku niektórych form opodatkowania możliwe jest odliczenie zapłaconych składek zdrowotnych. 

Forma opodatkowaniaOdliczenie składek zdrowotnych
Skala podatkowabrak prawa do odliczenia
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanychmożliwość odliczenia 50% zapłaconych składek zdrowotnych od przychodu
Podatek liniowymożliwość odliczenia zapłaconych składek zdrowotnych od dochodu (w limicie rocznym 8.700 zł)

*Wyjątkiem jest karta podatkowa w ramach, której jednak możliwe jest w związku z Polskim Ładem 2.0. odliczenie 19% zapłaconych składek zdrowotnych.

Co ze składkami na Fundusz Pracy?

Przedsiębiorcy, którzy nie korzystają z preferencyjnych składek ZUS (pierwsze dwa lata prowadzenia działalności gospodarczej), odprowadzają dodatkowo składkę na Fundusz Pracy. Jej kwota może być zaliczana do kosztów firmowych wyłącznie poprzez ujęcie w kolumnie 13 KPiR. Nie ma w tym wypadku alternatywy w postaci możliwości odliczenia od dochodu.

Nie wszystkie składki ZUS pomniejszą zaliczki na PIT!

Co ważne, tylko zapłacone składki ZUS dają możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania. Zaległe składki będą mogły zostać ujęte w KPiR dopiero w momencie, kiedy zostaną uregulowane - nie jest w tym przypadku istotne, jakiego okresu rzeczywiście dotyczą. Warto jednak pamiętać, że nieterminowe opłacanie składek wiąże się z obowiązkiem opłacenia odsetek za zwłokę - te natomiast, nawet zapłacone, nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodu.

Warte podkreślenia jest również, że aby składka ZUS mogła pomniejszyć podatek dochodowy, niezbędne jest posiadanie potwierdzenia zapłaty. W związku z tym przedsiębiorca zobowiązany jest do przechowywania stosownych dokumentów, a w przypadku korzystania z usług księgowych - do dostarczenia dowodów zapłaty składek ZUS do biura rachunkowego. Takim potwierdzeniem może być zwykły wydruk z konta bankowego, z którego został dokonany przelew.

Składki ZUS przy różnych formach opodatkowania

Powyższe sposoby mają zastosowanie do podatników rozliczających się na zasadach ogólnych bądź opodatkowanych podatkiem liniowym. Przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych składki ubezpieczenia społecznego odlicza się od uzyskanego przychodu, a składki zdrowotne - od wartości podatku.

Korzystający z karty podatkowej nie mogą odliczyć od dochodu zapłaconych składek ubezpieczenia społecznego. Odliczeniu od podatku w ich przypadku podlega tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 19% wymiaru składki.

Jak wybrać sposób rozliczania składek ZUS w systemie wfirma.pl?

Jeżeli przedsiębiorca prowadząc samodzielnie księgowość swojej firmy w systemie wfirma.pl zdecyduje się na ujmowanie składek społecznych dopiero przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy lub bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu wystarczy, że jednorazowo wprowadzi odpowiednie ustawienia w systemie. W tym celu należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » PODATKI » FUNKCJE KSIĘGOWE, gdzie w sekcji SKŁADKA SPOŁECZNA WŁAŚCICIELA należy zaznaczyć ODLICZENIE W ZALICZCE lub KOSZT W KPiR.

Składki ZUS - ujęcie w zaliczce na podatek

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów