Poradnik Przedsiębiorcy

PIT-5 - obowiązek złożenia deklaracji w urzędzie

Dowiedziałem się, że przy opłacaniu zaliczki na podatek dochodowy deklaracja PIT-5 nie musi być składana do urzędu. Mam w związku z tym pytanie - czy jest teraz jakiś inny formularz, który należy składać do urzędu?

Jakub, Krosno Odrzańskie

 

Obowiązek składania deklaracji PIT-5 został zniesiony od 2007 roku. W związku z tym, deklaracja PIT-5 nie jest składana przez podatników w urzędzie. Warto mieć na uwadze, że w sytuacji gdy w danym okresie rozliczeniowym (miesiąc lub kwartał) obliczona zaliczka na podatek dochodowy będzie równa 0 zł podatnik nie ma obowiązku wpłaty zaliczki (nie powstaje zobowiązanie podatkowe) oraz nie informuje o tym fakcie US.

W kwestii podatku dochodowego, Pana zadaniem jest wyliczenie oraz opłacenie, co miesiąc lub co kwartał zaliczki na podatek dochodowy. Zgodnie z art. 44 ust. 6 ustawy o PIT, zaliczki na podatek dochodowy wpłacane są w terminie do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (w przypadku rozliczeń miesięcznych) lub w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po danym kwartale (w przypadku rozliczeń kwartalnych).Nie ma obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za ostatni okres rozliczeniowy w danym roku (zaliczka za grudzień lub IV kwartał), jeżeli przed upływem terminu jej wpłaty zostanie złożone i wpłacone zobowiązanie podatkowe wynikające z zeznania rocznego.Na podstawie zeznania rocznego następuje ostateczne rozliczenie wartości podatku dochodowego, jaki faktycznie powinien zostać opłacony w danym roku podatkowym ponieważ w zeznaniu rocznym ujmowane są kwoty zaliczek obliczanych w trakcie roku. Zeznanie roczne należy złożyć do 30 kwietnia po zakończonym roku. Jeżeli jednak przedsiębiorca skorzysta z przywileju niewpłacania ostatniej zaliczki na podatek, termin ten ulega skróceniu do 20 stycznia.

Dokonując zapłaty zaliczki na podatek dochodowy poprzez system bankowy lub systemy księgowe posiadające integrację z bankiem, przedsiębiorca musi wskazać jako symbol formularza PIT-5 lub PIT-36 (obie formy są poprawne) aby wpłata została zaksięgowana przez urząd na poczet właściwego zobowiązania podatkowego. W związku z tym, pomimo tego, że podatnicy nie mają obowiązku przesyłania deklaracji PIT-5 do urzędu skarbowego symbol ten nadal jest wykorzystywany.