Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Artykuły na temat deregulacja zawodów

Biegły rewident - więcej możliwości!

biegły rewident Jakie wymogi musi spełnić biegły rewident? Sprawdź, jak zmieniły się zasady nabywania uprawnień do tego zawodu oraz zliberalizowały reguły ich zatrudniania. To wszystko dzięki deregulacji ułatwiającej dostęp do wykonywania niektórych zawodów! czytaj dalej

Co przyniesie kolejna deregulacja zawodów?

deregulacja zawodów II deregulacja zawodów umożliwiła dostęp do 91 profesji. To jednak nie koniec zmian! Do Sejmu trafił już projekt III transzy, która ma na celu uwolnić 101 kolejnych zawodów. czytaj dalej

Deregulacja zawodów - II transza

Deregulacja zawodów Druga transza deregulacji zawodów objęła swoim zasięgiem również aż 82 profesje z zakresu tzw. zawodów technicznych. Zobacz, jakich! czytaj dalej

Deregulacja zawodów (II transza) podpisana przez Prezydenta!

Deregulacja zawodów II transza Deregulacja, a inaczej uwolnienie, zawodów to ustawowe zniesienie lub zmniejszenie ograniczeń dostępu do aż 91 profesji. W założeniach deregulację podzielono na 4 transze, obecnie w życie wchodzi druga z nich. Dowiedz się więcej o deregulacji! czytaj dalej

Deregulacja zawodów (cz. 17) - Diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów

Deregulacja zawodów a diagnosta samochodowy Deregulacja zawodów objęła swym zasięgiem również zawód diagnosty uprawnionego do wykonywania badań technicznych pojazdów. Zobacz, jakie są proponowane zmiany w dostępie do tego zawodu po deregulacji zawodów! czytaj dalej

Deregulacja zawodów (cz. 16) - Rzeczoznawca samochodowy

Deregulacja zawodu rzeczoznawcy samochodowego co warto wiedzieć w ramach realizacji zapowiedzi zmian legislacyjnych, rząd wprowadza kolejną transzę deregulacji dostępu do zawodów - zmianami w II transzy został objęty rzeczoznawca samochodowy. Dowiedz się, jak obecnie wygląda dostęp do zawodu rzeczoznawcy samochodowego czytaj dalej

Deregulacja zawodów (cz. 15) - Szyper 1 klasy i 2 klasy w żegludze krajowej

W celu ułatwienia dostępu do wykonywania niektórych zawodów, rząd opracował listę profesji, które będą podlegać deregulacji. Druga transza deregulacji obejmuje ponad 90 specjalności, w tym zawód szypera żeglugi krajowej. Sprawdź! czytaj dalej

Deregulacja zawodów (cz. 14) - Skoczek spadochronowy

Skoczek spadochronowy deregulacja zawodu Zakrojona na szeroką skalę deregulacja dostępu do zawodów ma na celu ułatwienie dostępu do określonych zawodów. Druga tura deregulacji obejmuje m.in. skoczka spadochronowego. Jakie wymagania musi spełniać przyszły skoczek spadochronowy? Sprawdź! czytaj dalej

Deregulacja zawodów (cz. 13) - Uprawnienia urbanistyczne

Deregulacja zawodów a uprawnienia urbanistyczne Deregulacja zawodów ma na celu ułatwienie dostępu do wykonywania poszczególnych profesji. W tym celu znacznie ograniczane są wymagania do wykonywania określonych zawodów. W przypadku uprawnień urbanistycznych zostały one niemal zniesione! Sprawdź czytaj dalej

Deregulacja zawodów (cz. 12) - Architekt inżynier posiadający uprawnienia budowlane

Architekt inżynier a deregulacja zawodów Deregulacja zawodów w przypadku zawodu architekta inżyniera posiadającego uprawnienia budowlane wprowadziła znaczące zmiany w dostępie do tego zawodu. W tekście przedstawiamy porównanie wymogów sprzed i po deregulacji. Zobacz, co się zmieniło! czytaj dalej

Deregulacja zawodów (cz. 1) - Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Deregulacja zawodów - usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Deregulacja zawodów ma na celu zmianę wymogów dostępu do wykonywania danych zawodów. W części przypadków, tak . jak w dostępie do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, zmiana polega na usunięciu barier w dostępie do zawodu. Sprawdź, co się zmieniło! czytaj dalej

Deregulacja zawodów - pierwsza transza podpisana

Deregulacja zawodów - pierwsza transza Deregulacja zawodów ułatwi dostęp do wielu zawodów regulowanych w polskich przepisach. Jest to dopiero I transza, oprócz której zapowiadane są jeszcze dwie kolejne. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jakie zawody znalazły się w pierwszej transzy! czytaj dalej