Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Deregulacja zawodów - pierwsza transza podpisana

Dostęp do wielu zawodów regulowanych w polskich przepisach będzie ułatwiony. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał już ustawę, która łagodzi dostęp do ok. 50 zawodów. Jest to dopiero I transza, oprócz której zapowiadane są jeszcze dwie kolejne. Deregulacja zawodów ma objąć również usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. 

Zgodnie z wyjaśnieniami, jakie znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, deregulacja zawodów stanowi kontynuację realizacji zapowiedzi zmian legislacyjnych wskazanych w expose Premiera Donalda Tuska w dniu 18 listopada 2011 r., w którym znalazło się zobowiązanie do podjęcia działań rządowych w celu ograniczenia regulacji w przynajmniej połowie spośród zawodów regulowanych w Polsce. Pierwszym etapem prac podjętych przez Ministerstwo Sprawiedliwości było opracowanie projektu pierwszej z trzech ustaw deregulacyjnych. Uchwalona już ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów ułatwia rozpoczęcie wykonywania 51 zawodów. 

Nie oznacza to jednak, że każdy będzie uprawniony do wykonywania zawodów, objętych deregulacją. Przy części zostaną tylko ograniczone wymogi formalne, związane z elementami egzaminu, wykształcenia, praktyk czy też stażu pracy.

Deregulacja zawodów - I transza

W I transzy uwolnione zostały zawody, jak:

 • Adwokat
 • Radca prawny
 • Notariusz
 • Komornik
 • Syndyk
 • Urzędnik sądowy i prokuratury
 • Pośrednik w obrocie nieruchomościami
 • Zarządca nieruchomości oraz rzeczoznawca majątkowy
 • Zarządca nieruchomości
 • Doradca zawodowy
 • Pośrednik pracy
 • Specjalista ds. Rozwoju zawodowego
 • Specjalista ds. Programów
 • Lider klubu pracy
 • Doradca eures
 • Asystent eures
 • Geodeta (w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych, redakcji map, fotometrii i teledetekcji)
 • Instruktor nauki jazdy
 • Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem
 • Detektyw
 • Pracownik ochrony fizycznej stopnia I i II   
 • Pracownik zabezpieczenia technicznego stopnia I i II   
 • Taksówkarz
 • Przewodnik turystyczny miejski, terenowy i górski    
 • Pilot wycieczek
 • Instruktor sportu oraz trenerzy klasy i, ii oraz mistrzowskiej
 • Dyplomowany bibliotekarz    
 • Dyplomowany pracownik informacji naukowej
 • Pośrednia deregulacja dostępu do zawodów związanych z żeglugą śródlądową
 • Spawacz w odkrywkowych zakładach górniczych
 • Spawacz w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi
 • Mechanik wiertni w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi