Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

IV ustawa deregulacyjna i łatwiejsze prowadzenie działalności gospodarczej

Rada Ministrów przyjęła projekt IV ustawy deregulacyjnej. Zmiany mają na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej. Termin ich planowanego wejścia w życie to styczeń 2015 roku. Sprawdźmy, jakie nowości czekają przedsiębiorców od nowego roku.

IV deregulacja - koniec ze sprawdzaniem raportów imiennych w ZUS

Obecnie przedsiębiorca występujący równocześnie jako płatnik składek musi do 30 kwietnia sprawdzać prawidłowość danych przekazywanych ZUS w miesięcznych raportach imiennych, dotyczących roku poprzedniego. Ustawa deregulacyjna planuje znieść ten obowiązek, a w konsekwencji również karę za niesprawdzenie danych przez płatnika, która obecnie wynosi 5 tys. zł.

Ułatwienie prowadzenia działalności - orzeczenia lekarskie przy zmianie pracy zachowają ważność

Przyjmując do pracy nowego pracownika, obowiązkowe jest wykonanie badań lekarskich, co wiąże się z dodatkowymi kosztami poniesionymi przez przedsiębiorcę - pracodawcę. Badania są konieczne nawet gdy pracownik już posiada takowe, a w poprzedniej pracy wykonywał taki sam zakres obowiązków. Nowelizacja ma na celu zmniejszenie obciążeń nowego pracodawcy, umożliwiając mu zatrudnienie pracownika na podstawie ważnego orzeczenia lekarskiego wystawionego podczas wykonywania pracy na rzecz poprzedniego pracodawcy. Warunkiem jest zatrudnienie pracownika na podobnym do dotychczasowego stanowisku.

IV ustawa deregulacyjna - koniec z raportami GUS w pierwszym roku działalności

Jeżeli mikroprzedsiębiorca zakładający w danym roku działalność został wylosowany przez GUS, to zobowiązany jest do składania informacji statystycznych zanim jeszcze zdąży uporządkować swoją firmę. Obarczenie świeżo upieczonego przedsiębiorcy takim zadaniem często nastręcza mu wiele trudności i odciąga od kluczowych obowiązków biznesowych. Od 2015 roku planuje się więc, by GUS “odpuścił” początkującym przedsiębiorcom. Przywilej ten będzie dotyczył jedynie nowych firm.

Ułatwienie prowadzenia działalności - dowóz do pracy bez obciążenia podatkiem dochodowym

Ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej, jakie ma wprowadzić IV ustawa deregulacyjna, dotyczyć będą również dodatkowych formalności. Pracodawca, który organizuje dowóz pracowników do pracy transportem zbiorowym (autobusem lub busem), nie będzie już zobowiązany do wyceny takiego świadczenia, ewidencjonowania długości i czasu przejazdu oraz naliczania i odprowadzania z tego tytułu podatku. Zapewnienie transportu zbiorowego ma być bowiem zwolnione z opodatkowania.

IV ustawa deregulacyjna - koniec z opłatami za rejestrację VAT-R

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność przy składaniu formularza VAT-R w urzędzie skarbowym lub za pomocą jednego okienka muszą uiścić opłatę rejestracyjną w wysokości 170 zl. Taki obowiązek od stycznia 2015 roku ma zostać zniesiony, co obniży koszty zakładania firmy. Opłaty trzeba będzie dokonać tylko w przypadku chęci uzyskania przez przedsiębiorcę potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego do VAT.

Ułatwienie prowadzenia działalności - użytkowanie pojazdu służbowego dla celów prywatnych będzie opodatkowane ryczałtem

Rozliczanie podatku dochodowego z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych ma zostać określone ryczałtem, czyli jedną z najprostszych form opodatkowania. Ryczałt ma zachęcić przedsiębiorców do uczciwego rozliczania się w tym zakresie.