0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Biegły rewident - więcej możliwości!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Deregulacja ułatwiająca dostęp do wykonywania niektórych zawodów regulowanych zmieniła zasady nabywania uprawnień biegłego rewidenta oraz zliberalizowała reguły ich zatrudniania.

Biegły rewident - wymogi przed deregulacją

Dotychczas kandydaci na biegłego rewidenta musieli odbyć roczną praktykę w zakresie rachunkowości w jednym z państw należących do Unii Europejskiej oraz co najmniej 2-letnią aplikację pod patronatem biegłego rewidenta.

Ponadto kandydat musiał zdać 10 egzaminów pisemnych oraz ustny dyplomowy przed Komisją Egzaminacyjną utworzoną przez Ministra Finansów. Istniała jednak możliwość, aby zwolnić kandydata z egzaminów kwalifikacyjnych. Warunkami było zdanie egzaminu uniwersyteckiego (lub innego mu równorzędnego) oraz złożenie pisemnego wniosku. Co zmieni deregulacja?

Biegły rewident - wymogi po deregulacji

Deregulacyjne zmiany odnośnie zawodu biegłego rewidenta przyniosą nowe uproszczenia w zakresie realizowania praktyki oraz odbywania aplikacji.

Trzyletnie szkolenie praktyczne, którego wymaga się od kandydata, będzie można zrealizować poprzez:

  • roczną praktykę w zakresie rachunkowości w państwie Unii Europejskiej oraz co najmniej 2-letnią aplikację pod patronatem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej pod kierunkiem biegłego rewidenta lub pod kierunkiem biegłego rewidenta zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej

lub:

  • 3-letnią aplikację w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zarejestrowanym w państwie Unii Europejskiej pod kierunkiem biegłego rewidenta lub pod kierunkiem biegłego rewidenta zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej.

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Dodatkowo deregulacja będzie dawała możliwość zakwalifikowania na poczet praktyki oraz aplikacji 15-letniego doświadczenia zawodowego uzyskanego w branży rachunkowej, prawnej czy finansowej, nie zwalniając jednak z obowiązku zdania 10 egzaminów z wiedzy teoretycznej oraz jednego dyplomowego.

Pozostawiono więc wymóg zdania egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2 Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Wprowadzono jednak dodatkowe możliwości ich zaliczenia w postaci:

  • uznania części postępowania kwalifikacyjnego w obszarze wiedzy teoretycznej na podstawie ukończonych studiów wyższych o kierunku obejmującym zakresem kształcenia wiedzę wymaganą w postępowaniu kwalifikacyjnym,
  • uznania kandydatowi, na jego wniosek, egzaminów z wiedzy teoretycznej, jeżeli uzyskał pozytywny wynik z egzaminu w ramach postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez organ uprawniony do nadawania uprawnień biegłego rewidenta w innym państwie Unii Europejskiej co, do których stwierdzi, że zakresem kształcenia obejmują wiedzę teoretyczną w zakresie wskazanym we wspomnianym art. 9 ust. 1 i 2 ustawy.

 

 

Należy jednak pamiętać, że aby egzaminy zdane w ramach postępowania kwalifikacyjnego w innym kraju UE mogły zostać zaliczone, muszą być odbyte w formie pisemnej, a od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego albo zdania tych egzaminów nie może upłynąć więcej niż 3 lata.

Ustawodawca uelastycznia również obowiązkowe doskonalenie zawodowe, w szczególności poprzez wprowadzenie nowych możliwości zaliczania tego doskonalenia np. w ramach samokształcenia zawodowego. Od kiedy nowe wymogi zaczną w pełni obowiązywać?

Wejście w życie przepisów deregulujących zawód biegłego rewidenta

Dnia 10 sierpnia 2014 roku, czyli po 60 dniach od ogłoszenia, weszła w życie ustawa uwalniająca zawody, w tym m.in. profesję biegłego rewidenta. Należy jednak mieć na uwadze, że nowelizacja przepisów Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym wejdą w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2015 r.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów