Poradnik Przedsiębiorcy

Artykuły na temat jak dokumentować koszty

Dowód księgowy jako podstawa zapisów w ewidencji KPiR

Dowód księgowy a brak faktury Przedsiębiorca ma możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o poniesione wydatki na podstawie faktury, rachunku lub innego dokumentu. Dowiedz się, w jakich warunkach i jakie dokumenty mogą stanowić dowód księgowy w prowadzonej działalności. czytaj dalej

Kurs zagraniczny jako koszt uzyskania przychodu

Jak należy udokumentować wydatek na kurs zagraniczny, by móc rozliczyć go w kosztach firmowych? czytaj dalej