0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kurs zagraniczny jako koszt uzyskania przychodu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jestem nievatowcem (podatnikiem zwolnionym z VAT). Za miesiąc wyjeżdżam w delegację do Izraela, w celu odbycia kursów podnoszących moje kwalifikacje, dzięki czemu będę mógł zdobywać nowych klientów, sam prowadząc nowe kursy w danej tematyce. Jaki dokument powinienem otrzymać od zagranicznego kontrahenta za ten kurs, aby móc go ująć w KPiR jako koszt?

Jakub, Kraków

 

Za kurs zagraniczny powinien Pan otrzymać fakturę, na której widnieć powinny dane wymagane przepisami kraju sprzedawcy. Natomiast wg polskich przepisów na dowodzie księgowym pozwalającym dokonać wpisu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, czyli pozwalającym na ujęcie kosztu w KPiR powinny widnieć dane takie jak:

  • dane wystawcy i nabywcy - stron uczestniczących w transakcji (nazwę i adresy),

  • datę wystawienia i datę lub okres dokonania operacji gospodarczej,

  • przedmiot i wartość transakcji oraz ilościowe określenie transakcji, jeżeli jest możliwe wyrażenie jej w jednostkach naturalnych,

  • podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych (w przypadku faktur nie są one wymagane, choć złożone fizycznie podpisy mają wartość dowodową).

Powyższe zasady określa rozporządzenie w sprawie prowadzenia KPiR.

Dla celów dowodowych w razie kontroli przy fakturach otrzymywanych w języku obcym należy pamiętać, że podatnik może być zobowiązany do przetłumaczenia otrzymanej faktury na język polski.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów