0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Amortyzacja jednorazowa środków trwałych w 2016 roku

Wielkość tekstu:

Amortyzacja jednorazowa środków trwałych

Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mają prawo do amortyzacji jednorazowej środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych) w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Przeliczenia limitu dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października wartość odpisów roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie, w zaokrągleniu do 1 000 zł.

Amortyzacja jednorazowa - limit 2016

Limit jednorazowej amortyzacji w 2016 r. wynosi 212 000 zł, który został ustalony w następujący sposób:

50.000 euro x 4,2437 = 212 000 zł

Pod pojęciem małego podatnika w 2016 r. należy rozumieć takiego podatnika, u którego w 2015 r. wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła 5 092 000 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów