0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

CFO - chief financial officer, czyli czym zajmuje się dyrektor finansowy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Co charakteryzuje dobrego eksperta z zakresu zarządzania finansami? Czy zadania nowoczesnego CFO - chief financial officera (w tłumaczeniu na język polski - dyrektora finansowego, osoby zajmującej najwyższe stanowisko zarządcze działu finansów w przedsiębiorstwie) wykraczają poza kwestie księgowo-podatkowe? Przekonaj się, czytając poniższy artykuł.

CFO to nie tylko główny księgowy

W latach 90-tych od kadry działów finansowych nie wymagano kompetencji biznesowych. Rola CFO jednak bardzo ewoluowała i dzisiejszy dyrektor finansowy jest określany jako współzarządca przedsiębiorstwa, lider zespołu, ceniony strateg i efektywny kontroler finansów jednocześnie. Jego wiedza musi wykraczać poza księgowość, finanse i podatki.

CFO to nie tylko “policjant od finansów”

Do zadań CFO nie należy jedynie sprawdzanie pod kątem formalnym działań typu fuzje czy przejęcia, ale aktywne ich planowanie. Dyrektor finansowy musi rekomendować rozwiązania zarówno poprawne z punktu widzenia finansowo-podatkowego, jak i korzystne z perspektywy biznesu. Dyrektor finansowy ma realny wpływ na decyzje podejmowane przez osoby zajmujące najważniejsze stanowiska, dlatego powinien również wykazywać zdolność przekonywania innych do swojej wizji. Ponadto, poza wiedzą branżową, od CFO oczekuje się umiejętności interpersonalnych i szerokiej znajomości kultury organizacyjnej w firmie.  

Uniwersalny zestaw obowiązków każdego CFO

Bez względu na typ organizacji, każdy dyrektor finansowy ma za zadanie:

  • zarządzać finansami i księgowością,

  • kontrolować i optymalizować operacje finansowe firmy,

  • kształtować politykę finansową firmy,

  • przeprowadzać audyt wewnętrzny,

  • zajmować się procesem budżetowania,

  • być wiarygodnym biznes partnerem zaangażowanym w zarządzanie i rozwój całej firmy.

CFO -  na co zwracają uwagę rekruterzy

Oprócz wiedzy “technicznej” od kandydatów na CFO rekruterzy wymagają kompleksowej znajomości specyfiki branży. Uwagę zwracają również na zdobyte doświadczenie w organizacji o podobnej strukturze (np. w przypadku ubiegania się o pracę w korporacji). Dla wyniku rekrutacji istotne są też zaświadczenia o przebytych szkoleniach, certyfikaty, dyplomy oraz umiejętności pozafinansowe. Wbrew pozorom oprócz kompetencji twardych, podczas rekrutacji wyróżnikiem w walce z konkurentami o stanowisko CFO mogą być umiejętności miękkie, takie jak zaangażowanie, chęć rozwoju i działania lub umiejętność komunikacji. Dyrektor finansowy musi być zatem świetnym managerem.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów