0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Co może zrobić sprzedawca, gdy klient nie odbiera towaru z reklamacji?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Konsument ma prawo do reklamacji zakupionego towaru na przykład poprzez oddanie go do naprawy. Gdy sprzedawca naprawi towar, wzywa konsumenta do jego odbioru. Co jednak powinien zrobić przedsiębiorca, gdy klient nie odbiera towaru z reklamacji? Czy w takiej sytuacji może uznać towar za porzucony?

Prawo konsumenta do reklamacji towaru – jakie obowiązują zasady?

Gdy konsument zakupił towar, który jest niezgodny z umową, ma prawo do jego reklamacji. W jej ramach może żądać wymiany rzeczy na nową, jej naprawy, obniżenia ceny lub jej całkowitego zwrotu. Przy czym obniżenie i zwrot ceny są zawsze wariantem ostatecznym – tego świadczenia konsument może żądać tylko wtedy, kiedy wymiana lub naprawa towaru nie są możliwe, lub są zbyt kosztowne dla sprzedawcy.

Jeśli konsument wybierze opcję naprawy towaru, sprzedawca ma obowiązek spełnić to żądanie. W takiej sytuacji klient pozostawia towar u sprzedawcy. Sprzedawca ma obowiązek towar naprawić, a konsument odebrać naprawiony towar w wyznaczonym przez sprzedawcę czasie.

Konsument składający reklamację powinien na koszt sprzedawcy dostarczyć wadliwą rzecz do miejsca wskazanego w umowie, a jeżeli tego miejsca nie określono tam, gdzie została mu wydana. Odebranie towaru z reklamacji, co do zasady, również następuje na koszt sprzedawcy.

Czas pomiędzy oddaniem towaru do reklamacji a terminem jego odebrania, to czas umownego przechowania rzeczy przez sprzedawcę. Umowne przechowanie rzeczy w tym przypadku należy do czynności bezpłatnych. Jednak czas bezpłatnego przechowywania rzeczy kończy się wraz z terminem wyznaczonym do odbioru towaru z reklamacji. Po tym terminie rozpoczyna się bezumowne przechowywanie rzeczy, za które powinien zapłacić konsument, który nie odbiera towaru z reklamacji.

Co może zrobić sprzedawca, gdy klient nie odbiera towaru z reklamacji?

Gdy klient nie odbiera towaru z reklamacji, sprzedawca nie jest bez wyjścia. Musi jednak uważać, aby nie działać niezgodnie z prawem, czyli nie stosować zapisów w regulaminie, które zostały uznane przez UOKiK za klauzule niedozwolone.

[alert-info]Uwaga!

Za klauzulę niedozwoloną został uznany m.in. zapis, że towar nieodebrany przez klienta z reklamacji uznaje się za towar porzucony.

Zgodnie z powyższym, sprzedawca nieodebranego przez konsumenta produktu nie może uznać za porzucony. Towar za porzucony uznaje się wtedy, kiedy jego nabywca miał zamiar wyzbyć się jego własności. Nieodebranie towaru z reklamacji nie spełnia tej przesłanki, czyli świadomego wyzbycia się własności.

Zgodnie z zaleceniami UOKiK sprzedawca, u którego zalega towar nieodebrany z reklamacji, powinien:

  • wezwać konsumenta do odbioru towaru w wyznaczonym terminie,

  • w przypadku braku reakcji klienta na powyższe wezwanie wystosować ponowne wezwanie, ale już z koniecznością odebrania towaru i poinformowania o opłatach za przechowywanie rzeczy w przypadku jej nieodebrania,

  • gdy klient wciąż nie odpowiada wezwać konsumenta do opłacenia należności za bezumowne przechowywanie rzeczy.

Opłata za bezumowne przechowywanie rzeczy jest ustalana przez przedsiębiorcę na podstawie cen rynkowych magazynowania rzeczy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów