0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

PPP czyli Pakiet Przyjazne Prawo - prawa konsumenta dla przedsiębiorców!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W marcu, BIP opublikował projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Proponowane w nim zmiany wprowadzają możliwość korzystania z prawa konsumenta dla przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, a to wszystko w ramach pakietu PPP, czyli Pakietu Przyjazne Prawo. Czy faktycznie przedsiębiorca będzie traktowany jak konsument i kiedy?

Korzystanie z prawa konsumenta dla przedsiębiorców

Projektowane zmiany Kodeksu cywilnego zakładają, że przepisy o ochronie konsumentów stosuje się także do przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną, który to dokonuje zakupu od innego przedsiębiorcy ale z pewnym warunkiem - transakcja nie może posiadać charakteru zawodowego.

Przepisy o ochronie konsumentów stosuje się do przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną dokonującego czynności prawnej z innym przedsiębiorcą, gdy z treści tej czynności wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Oznacza to, że przedsiębiorca byłby traktowany jak konsument w zakresie czynności, które nie mają dla niego charakteru zawodowego. W pozostałych przypadkach, przedsiębiorca nie będzie miał statusu konsumenta.

Propozycja nowej definicji konsumenta

Zmiany mają objąć także Ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów, w zakresie definicji konsumenta:

Mówiąc o konsumencie – rozumie się przez to konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.18) oraz przedsiębiorcę, do którego stosuje się przepisy o ochronie konsumentów na podstawie przepisów ustawy – Kodeks cywilny.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów