0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy w związku z wprowadzeniem RODO pracodawca ma dodatkowe obowiązki?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czy w związku z zaostrzeniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i wprowadzeniem RODO pracodawca ma jakieś dodatkowe obowiązki?

Anna, Konstancin

Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, czy dotychczas pracodawca wywiązywał się z czynności, jakie nakłada na niego ustawa o ochronie danych osobowych, czyli:

 • wprowadzona została polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych;
 • obowiązuje w firmie zasada wydawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych, czyli czy wydawane są uprawnienia dostępu do poszczególnych zbiorów danych osobowych przetwarzanych w firmie z uwzględnieniem faktycznych potrzeb na danym stanowisku pracy;
 • były podpisywane umowy powierzenia danych osobowych z instytucjami;
 • był powołany Administrator Bezpieczeństwa Informacji ABI;
 • wypełniano w firmie obowiązki informacyjne.

Jeżeli powyższe obowiązki były spełnione, to obecnie, w związku z RODO, pracodawca musi przede wszystkim:

 • pamiętać o proaktywnym podejściu, polegającym na tym, żeby już na etapie projektowania zmian (czy to w strukturze organizacyjnej, czy to w organizacji procesów w firmie) częścią strategii była ochrona danych osobowych;
 • wprowadzić rejestr czynności przetwarzania danych (nie każdego dotyczy), czyli dokument, w którym widnieć będą:
  • nazwa i dane kontaktowe administratora danych oraz dane kontaktowe IODO,  jeżeli został powołany;
  • cel przetwarzania danych osobowych;
  • zakres przetwarzanych danych;
  • opis kategorii osób, których dane dotyczą;
  • opis kategorii odbiorców, którym dane zostały lub zostaną udostępnione bądź powierzone;
  • planowany okres przechowywania danych;
  • krótki opis zastosowanych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 • kontynuować wydawanie, cofanie i kontrolowanie upoważnień do przetwarzania danych;
 • kontynuować zawieranie umów powierzenia oraz skontrolować pod względem zmian RODO zapisy dotychczas podpisanych umów;
 • kontynuować wypełnianie obowiązków informacyjnych;
 • odwołać ABI i powołać Inspektora  Ochrony Danych Osobowych (nie każdego dotyczy);
 • informować o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych.

W zakresie tego, jakie dane od kandydatów czy pracowników pracodawca może przechowywać i inne kwestie powiązane z przepisami Kodeksu pracy, zostały doprecyzowane w przepisach prawa pracy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów