Poradnik Przedsiębiorcy

Czy wykupiony po leasingu samochód osobowy można uznać za używany?

Leasing operacyjny samochodu jest bardzo częstą metodą finansowania pojazdów używanych do celów firmowych. Czas trwania umowy leasingowej to zwykle 24 lub 36 miesięcy. Co następuje po tym okresie? Przedsiębiorca może wykupić samochód po preferencyjnej cenie i zdecydować, by dalej używać go w firmie, ale już jako środek trwały. Czy wykupiony po leasingu samochód osobowy można uznać za używany i zastosować indywidualną stawkę amortyzacji? Sprawdźmy!

Charakter umowy leasingu operacyjnego

Umowa leasingu operacyjnego charakteryzuje się tym, że właścicielem samochodu pozostaje firma leasingowa, która oddaje w odpłatne używanie przedmiot leasingu, czyli np. samochód osobowy. Leasing operacyjny pozwala zatem na używanie samochodu i czerpanie z tego korzyści, ale nie rodzi powstania prawa do rozporządzania pojazdem jak właściciel. Zatem w dowodzie rejestracyjnym samochodu widnieją dane firmy leasingowej, a nie przedsiębiorcy leasingującego pojazd. Gdy umowa leasingu dobiegnie końca, jej warunki przewidują możliwość wykupu pojazdu. Opcja wykupu samochodu będącego przedmiotem umowy leasingu jest uprawnieniem, z którego leasingobiorca może skorzystać, ale nie musi.

Wykup samochodu po leasingu

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na wykup samochodu po leasingu, następuje całkiem  nowa transakcja zakupu. Własność pojazdu przenoszona jest na nabywcę, a zatem po wykupie samochodu z leasingu przedsiębiorca rejestruje go na siebie. Jeżeli wykupiony z leasingu samochód ma wciąż służyć działalności gospodarczej, właściciel może zdecydować o wniesieniu pojazdu do ewidencji środków trwałych i poddaniu go amortyzacji. Jeżeli nie zdecyduje się na wprowadzenie wykupionego samochodu do środków trwałych firmy, a samochód będzie używany w działalności, koszty jego eksploatacji będą mogły być zaliczone do kosztów firmy do limitu wynikającego z prowadzonej dla celów podatku dochodowego kilometrówki.

Amortyzacja samochodu wykupionego po leasingu

Wykupiony na firmę po leasingu samochód osobowy wprowadzany do ewidencji środków trwałych należy poddać amortyzacji. Jej metoda i stawka uzależnione są zarówno od wartości pojazdu, jak i od stanu jego używania.

Jednorazowa amortyzacja samochodu wykupionego z leasingu

Wykup samochodu z leasingu często odbywa się na preferencyjnych warunkach, czyli w niskich cenach. W momencie gdy cena wykupywanego samochodu nie przekracza 3500 zł (netto u czynnych podatników, a brutto u nievatowców) możliwe jest zastosowanie jednorazowej amortyzacji. Oznacza to, że zafakturowana wartość samochodu pojawi się w ewidencji podatkowej już w miesiącu wykupu. Jeżeli jednak cena wykupionego samochodu przekracza 3500 zł, konieczne jest poddanie go amortyzacji w czasie.

Amortyzacja liniowa samochodu wykupionego z leasingu

Najczęściej wybieraną przez podatników metodą amortyzacji jest amortyzacja liniowa. Stawki amortyzacyjne wynikają z załącznika ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a ich wysokość uzależniona jest od rodzaju składnika majątku. Dla samochodów osobowych podstawowa stawka amortyzacji rocznej to 20%. Pojazd, dla którego zostanie ona przyjęta, będzie amortyzowany przez 5 lat. Amortyzację można jednak przyspieszyć do 2,5 roku, z tym że tyko w przypadku samochodów, które będą mogły zostać zakwalifikowane do używanych. Jest to tzw. amortyzacja liniowa indywidualna.

Definicja samochodu używanego

Za używany samochód uważa się taki, który przed nabyciem był wykorzystywany co najmniej przez okres 6 miesięcy. Podatnik wykorzystanie to musi oczywiście udowodnić. Używając w definicji pojęcia “przed nabyciem”, ustawodawca chciał wskazać, że chodzi o wykorzystanie przez poprzednich właścicieli. Czy zatem samochód wykupiony po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego będzie spełniał definicję samochodu używanego?

Amortyzacja indywidualna - czy wykupiony po leasingu samochód osobowy można uznać za używany?

Niewątpliwie tak. Samochód bowiem, mimo że był nowy i używany przez okres umowy leasingowej, nie stanowił własności przedsiębiorcy, a firmy leasingowej. Ponieważ umowy leasingowe zawierane są na okres zwykle nie krótszy niż 24 miesiące, to samochód wykupiony po leasingu można uznać za używany.