0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dodatek za godziny nocne - ile wynosi w 2017 roku?

Wielkość tekstu:

Pracownik, który wykonuje pracę w porze nocnej powinien otrzymać dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej. Dodatek za godziny nocne wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym (2.000,00 zł brutto w 2017 r.)

Wysokość dodatku za godziny nocne w poszczególnych miesiącach 2017 r.

Miesiąc

Liczba godzin pracy

Obliczenie wysokości dodatku

Wysokość dodatku brutto za 1 godzinę

Styczeń

168

2000 zł / 168h x 20%

2,38 zł

Luty

160

2000 zł / 160h x 20%

2,50 zł

Marzec

184

2000 zł / 184h x 20%

2,17 zł

Kwiecień

152

2000 zł / 152h x 20%

2,63 zł

Maj

168

2000 zł / 168h x 20%

2,38 zł

Czerwiec

168

2000 zł / 168h x 20%

2,38 zł

Lipiec

168

2000 zł / 168h x 20%

2,38 zł

Sierpień

176

2000 zł / 176h x 20%

2,27 zł

Wrzesień

168

2000 zł / 168h x 20%

2,38 zł

Październik

176

2000 zł / 176h x 20%

2,27 zł

Listopad

160

2000 zł / 160h x 20%

2,50 zł

Grudzień

152

2000 zł / 152h x 20%

2,63 zł

Powyżej podane stawki to minimalne wartości dodatku za pracę w porze nocnej. Pracodawca może ustalić wysokość dodatku na wyższym poziomie.

W przypadku pracowników, którzy stale wykonują pracę w porze nocnej poza zakładem pracy, dodatek za godzinę pracy w porze nocnej może zostać zastąpiony ryczałtem. Jego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. 21, poz. 94 z późn. zm.).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów