Poradnik Przedsiębiorcy

Dodatek za godziny nocne - ile wynosi w 2016 roku?

Pracownik, który wykonuje pracę w porze nocnej powinien otrzymać dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej. Dodatek za godziny nocne wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym (1.850,00 zł brutto w 2016 r.)

Wysokość dodatku za godziny nocne w poszczególnych miesiącach 2016 r.

Miesiąc

Liczba godzin pracy

Obliczenie wysokości dodatku

Wysokość dodatku brutto za 1 godzinę

Styczeń

152

1850 zł / 152h x 20%

2,43 zł

Luty

168

1850 zł / 168h x 20%

2,20 zł

Marzec

176

1850 zł / 176h x 20%

2,10 zł

Kwiecień

168

1850 zł / 168h x 20%

2,20 zł

Maj

160

1850 zł / 160h x 20%

2,31 zł

Czerwiec

176

1850 zł / 176h x 20%

2,10 zł

Lipiec

168

1850 zł / 168h x 20%

2,20 zł

Sierpień

176

1850 zł / 176h x 20%

2,10 zł

Wrzesień

176

1850 zł / 176h x 20%

2,10 zł

Październik

168

1850 zł / 168h x 20%

2,20 zł

Listopad

160

1850 zł / 160h x 20%

2,31 zł

Grudzień

168

1850 zł / 168h x 20%

2,20 zł

Powyżej podane stawki to minimalne wartości dodatku za pracę w porze nocnej. Pracodawca może ustalić wysokość dodatku na wyższym poziomie.

W przypadku pracowników, którzy stale wykonują pracę w porze nocnej poza zakładem pracy, dodatek za godzinę pracy w porze nocnej może zostać zastąpiony ryczałtem. Jego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. 21, poz. 94 z późn. zm.).