0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dodatek za godziny nocne - ile wynosi w 2023 roku?

Wielkość tekstu:

Pracownik, który wykonuje pracę w porze nocnej powinien otrzymać dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy nocy. Dodatek za godziny nocne wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym. W 2023 roku zmieni się dwa razy - od 1 stycznia na 3490 zł i od 1 lipca na 3600 zł.

Praca w porze nocnej w przepisach

Art. 1518 Kodeksu wskazuje że za pracę w porze nocnej pracownikowi przysługuje - poza normalnym wynagrodzeniem za pracę - dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej, która wynika z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dodatek wypłaca się za każdą godzinę pracy w porze nocnej.

W jakich godzinach obowiązuje pora nocna?

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pora nocna powinna być wyznaczona w godzinach pomiędzy 21:00 a 7:00 i obejmować 8 godzin pracy. Pracodawca może samodzielnie ustalić w jakim przedziale czasowym wykonywanie pracy będzie uprawniało osobę zatrudnioną do dodatkowego wynagrodzenia. Pracownik powinien otrzymać taką informację na początku zatrudnienia.

Ile wynosi dodatek za godziny nocne w 2023 r. w pierwszym i drugi półroczu?

Wysokość dodatku za godziny nocne w poszczególnych miesiącach 2023 r. kształtuje się tak jak przedstawia to poniższa tabela:

Miesiąc

Liczba godzin pracy

Obliczenie wysokości dodatku

Dodatek za godziny nocne

(brutto za 1 godzinę)

Styczeń

168

3490 zł / 168h x 20%

4,15 zł

Luty

160

3490 zł / 160h x 20%

4,36 zł

Marzec

184

3490 zł / 184h x 20%

3,79 zł

Kwiecień

152

3490 zł / 152h x 20%

4,59 zł

Maj

168

3490 zł / 168h x 20%

4,15 zł

Czerwiec

168

3490 zł / 168h x 20%

4,15 zł

Lipiec

168

3600 zł / 168h x 20%

 4,29 zł

Sierpień

176

 3600 zł / 176h x 20%

 4,09 zł

Wrzesień

168

3600 zł / 168h x 20%

 4,29 zł

Październik

176

3600 zł / 176h x 20%

  4,09 zł

Listopad

160

3600 zł / 160h x 20%

  4,50 zł

Grudzień

152

3600 zł / 152h x 20% 

  4,74 zł

Powyżej podane stawki to minimalne wartości dodatku za pracę w porze nocnej. Pracodawca może ustalić wysokość dodatku na wyższym poziomie.

W przypadku pracowników, którzy stale wykonują pracę w porze nocnej poza zakładem pracy, dodatek za godzinę pracy w porze nocnej może zostać zastąpiony ryczałtem. Jego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

W celu wyliczenia wynagrodzenia pracownika w kwocie brutto, netto i całkowitego kosztu zatrudnienia, warto skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów