0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dodatkowe miejsce prowadzenia działalności - jak zgłosić?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dokonując rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej czy też spółki cywilnej, na druku CEIDG-1 poza podstawowymi danymi - takimi jak np. nazwa, adres zamieszkania wnioskodawcy czy PKD - można zgłosić również dodatkowe miejsce prowadzenia działalności. Jak prawidłowo je zgłosić? Czy może się ono znajdować poza granicami kraju? Czy jego wskazanie powoduje jakiekolwiek obowiązki podatkowe? Wyjaśnienia poniżej.

Dodatkowe miejsce prowadzenia działalności w CEIDG-1

Jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest w więcej niż jednym miejscu, np. gdy firma posiada dodatkowe miejsce prowadzenia działalności w postaci oddziałów lub punktów sprzedaży, miejsca te należy wskazać w rubryce 11 formularza CEIDG-1 - “Dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej”.

W polu 11.3 - “Adres dodatkowego miejsca wykonywania działalności” - koniecznie należy uzupełnić pozycje: kraj, województwo, powiat, gmina, miejscowość, numer nieruchomości i numer lokalu, a także wskazać, czy podany adres dotyczy działalności wykonywanej przez przedsiębiorcę (jdg), czy też przez spółkę cywilną (s.c.), której jest on członkiem.

Gdy przedsiębiorca posiada więcej niż jedno dodatkowe miejsce prowadzenia działalności, powinien wypełnić załącznik CEIDG-MW, zaznaczając pole “Kolejne miejsca wykonywania działalności gospodarczej w załączniku CEIDG-MW”.

Przedsiębiorca powinien pamiętać o tym, że jest zobligowany do dokonania aktualizacji wpisu w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. Obowiązek ten dotyczy również dodatkowych miejsc prowadzenia działalności.

Informacje o miejscach wykonywania działalności zadeklarowanych przez przedsiębiorców (osoby fizyczne) można odnaleźć bezpośrednio za pomocą strony internetowej CEIDG.

Dodatkowe miejsce prowadzenia działalności za granicą

W sytuacja gdy firma się rozwija i podbija zagraniczne rynki, logicznym krokiem jest otworzenie dodatkowego zagranicznego oddziału. Wówczas taki adres również należy ujawnić we wpisie w CEIDG-1.

Wówczas w części 11.3 druku podatnik musi wypełnić pola dotyczące: kraju, miejscowości, kodu pocztowego oraz wskazać, jaki podmiot prowadzi w tej lokalizacji działalność (jdg czy s.c.).

Wpis ten ma charakter jedynie informacyjny, bowiem przedsiębiorca wraz z jego dokonaniem nie jest uprawniony do wykonywania działalności za granicą. Musi pamiętać, że aby móc prowadzić firmę (oddział) w danym państwie, zobligowany jest do spełniania warunków prawnych oraz formalnych obowiązujących w konkretnym kraju.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów