0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dofinansowanie pracy zdalnej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czy dofinansowanie pracy zdalnej dla młodych pracowników, dla rodzica powracającego na rynek pracy oraz dla opiekuna osoby niepełnosprawnej otrzymać może każdy pracodawca? Ile będzie wynosić?

Dla kogo dofinansowanie pracy zdalnej?

Dofinansowanie pracy zdalnej to propozycja Prawa i Sprawiedliwości zawarta w opublikowanym 9 września 2023 roku programie „Bezpieczna przyszłość Polaków”, który zakreśla perspektywę do 2031 roku.

Starosta będzie mógł przyznać grant na utworzenie stanowiska pracy zdalnej:

  • skierowanemu bezrobotnemu rodzicowi powracającemu na rynek pracy, posiadającemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 lat (aktualnie granicą jest 6 lat);

  • bezrobotnemu sprawującemu opiekę nad osobą zależną, np. starszą.

Dofinansowanie na utworzenie stanowiska pracy zdalnej może otrzymać również skierowany bezrobotny opiekun osoby niepełnosprawnej.

Ponadto dofinansowanie otrzyma także pracodawca zatrudniający bezrobotnego lub poszukującego pracy do 30. roku życia. Warunkiem przyznania dofinansowania będzie zadeklarowanie przez osobę zatrudnioną, że miejsce świadczenia pracy zdalnej oraz miejsce zamieszkania znajduje się na terenie zagrożonym depopulacją (głównie będą to małe miasteczka i wsie). 

Ile wynosi dofinansowanie pracy zdalnej?

Dofinansowanie pracy zdalnej to możliwość otrzymania do 3-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli:

  • w 2023 roku jest to 10 800 zł, 

  • w 2024 roku będzie to 12 726 zł.

Wysokość dofinansowanie na pracę zdalną dla opiekuna osoby niepełnosprawnej ma wynosić do 12-krotności minimalnego wynagrodzenia; czyli:

  • w 2023 roku są to 43 200 zł, 

  • w 2024 roku będzie to 50 904 zł.

Okres zatrudnienia 

Pracodawca, który otrzymał grant, będzie musiał utrzymać zatrudnienie bezrobotnego przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy.

Propozycja dofinansowania utworzenia stanowisk do pracy w domu ma ułatwić powrót na rynek pracy osobom bezrobotnym, zajmującym się dziećmi lub osobami niepełnosprawnymi. Umożliwiłoby również zdalne zatrudnienie osób, które mieszkają na terenach zagrożonych marginalizacją.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów