0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy pracodawca powinien dbać o wellbeing pracownika?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Za sukcesem każdej firmy stoją jej pracownicy, dlatego tak duży nacisk kładzie się na pozyskiwanie wykwalifikowanej kadry pracowniczej. W tym celu coraz więcej firm posiada wyodrębnione działy HR (human resources, zarządzania zasobami ludzkimi), które zajmują się rekrutacją odpowiednich kandydatów do pracy w danym miejscu. Często też firmy konkurują o pracowników, oferując im różnego rodzaju benefity zachęcające do podjęcia pracy właśnie u nich. Zanim jednak osoba podejmie pracę w danej firmie, weryfikuje opinie o pracodawcy, oferowane świadczenia i dopiero wtedy decyduje się, czy aplikować na dane stanowisko bądź przyjąć jego ofertę. W tej sytuacji i w czasach, kiedy to pracownicy dyktują warunki na rynku pracy, ważne jest, aby pracodawca dbał o ich wellbeing

Pojęcie wellbeingu

Wellbeing definiowany jest jako dobrostan pracownika, na który składa się kilka elementów, w tym:

 • dobre samopoczucie;

 • dobrobyt finansowy;

 • dobrostan emocjonalny;

 • dobrobyt społeczny.

Dobre samopoczucie fizyczne pracowników to dbałość o zdrowie pracowników i podejmowanie odpowiedniej profilaktyki.

Dobrobyt finansowy to nic innego, jak zapewnienie pracownikom odpowiednich dochodów za wykonywaną pracę oraz innych gratyfikacji finansowych związanych z pracą, np. premii, nagród.

Dobrostan emocjonalny obejmuje umożliwienie utrzymywania równowagi emocjonalnej, dobrego zdrowia psychicznego, radzenie sobie ze stresem.

Dobrobyt społeczny polega na współdziałaniu z innymi ludźmi.

Pojęcie wellbeingu powstało już w 1959 roku, a za jego twórcę uważa się amerykańskiego lekarza Halberta Dunna. Pierwsze symptomy zjawiska w Polsce datuje się na lata 90. XX wieku.

Wpływ wellbeingu na pracowników

Wellbeing ma pozytywny wpływ na pracowników. Jeśli dzięki tej idei znajdują się oni w dobrej kondycji psychofizycznej, będą bardziej wydajni i efektywniejsi przy wykonywaniu swoich obowiązków pracowniczych przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu stresu. Pracownicy firm, w których realizowana jest polityka wellbeing, są bardziej zaangażowani w powierzone im obowiązki. Dodatkową korzyścią dla pracodawcy jest też zmniejszenie rotacji pracowników oraz ich absencji.

Jak określić strategię wellbeingu dla danej firmy?

Nie ma możliwości stworzenia jednego uniwersalnego programu realizującego wellbeing we wszystkich firmach. Skuteczność tej idei wymaga oparcia jej filarów na dogłębnej analizie potrzeb danego zespołu. W tym celu warto przeprowadzić badanie potrzeb pracowników, które pozwoli dobrać najlepszą ofertę świadczeń w ramach wellbeingu.

To oczywiste, że nigdy do końca nie da się sprostać wymaganiom wszystkich, ale istotne jest różnicowanie dodatkowych świadczeń motywujących pracownika i wpływających na jego dobrostan.

Ustalenie strategii wellbeingu bez uprzedniej weryfikacji potrzeb pracowników może okazać się nieprzydatne, negatywnie odebrane lub niespełniające oczekiwań.

Benefity jako część wellbeingu

Benefity pozapłacowe stanowią istotną część wpływającą na wellbeing pracowników danej organizacji. Katalog benefitów jest w zasadzie nieograniczony i ulega zmianom w zależności od aktualnie obowiązujących trendów i potrzeb pracowników. W Polsce najczęściej oferowanymi benefitami pracowniczymi są:

 • dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej;

 • polisy na życie;

 • karnety sportowe;

 • sprzęt służbowy do użytku prywatnego;

 • szkolenia;

 • kursy językowe;

 • elastyczny czas pracy;

 • dodatkowe dni urlopu;

 • paczki świąteczne;

 • bony i zniżki na zakupy;

 • karty lunchowe;

 • karty paliwowe;

 • home office;

 • owocowe dni.

Work-life balance a wellbeing

Wellbeing to nie tylko benefity pracownicze, a także work-life balance. Work-life balance to zachowanie równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym. Idea ta zyskuje coraz większe znaczenie. Benefity takie jak home office, elastyczny czas pracy, dodatkowe dni wolne od pracy wpływają na „balans” pracownika, a to ma przełożenie na funkcjonowanie firmy. Co więcej, coraz częściej firmy realizujące tę zasadę mają mniejszy problem ze znalezieniem pracowników, zaś podmioty mniej elastyczne, np. narzucające pracę stacjonarną, gdy może ona być wykonywana zdalnie, zdecydowanie dłużej szukają kandydatów do pracy.

Czasy, kiedy pracownik stawiał życie zawodowe nad osobiste, już się skończyły. Szczególnie widać to u młodych ludzi, dla których praca nie jest najważniejszą częścią życia, choć jeszcze kilkanaście lat temu pewnie byłoby to nie do pomyślenia. Dlatego coraz więcej firm decyduje się na przyznanie swoim pracownikom dodatkowych dni urlopu, co pozwala im na spędzenie czasu z bliskimi, odpoczynek, regenerację i przeciwdziała wypaleniu zawodowemu. Kodeks pracy określa jedynie minimalny wymiar gwarantowanego urlopu wypoczynkowego w danym roku. Pracodawca może przewidzieć dla swoich pracowników zakres urlopu wyższy, niż wynika to z przepisów. Pracodawcy, decydując się na wprowadzenie dodatkowych dni urlopu, wskazują, jaki jest ich wymiar. W praktyce można spotkać się z dodatkowymi dniami urlopu w dniu urodzin, na czas spędzony z rodziną, na badania, na opiekę nad zwierzętami. Co więcej, spotyka się już firmy, które dla swoich pracowników przewidziały urlopy nielimitowane. Oznacza to, że pracownik może wziąć w ciągu roku tyle dni wolnego, ile potrzebuje, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za ten czas. Ważny jest też elastyczny czas pracy, choć nie wszędzie jest on możliwy.

Elastyczny czas pracy jako benefit pozapłacowy coraz bardziej zyskuje na popularności wśród pracodawców i pracowników. Tego rodzaju korzyść daje pracownikowi swobodę, niezależność i możliwość samodzielnej organizacji pracy. Przy wprowadzeniu elastycznego czasu pracy pracodawca wybiera, w jakich godzinach pracownicy mogą realizować swoje obowiązki. Najczęściej określa przedziały czasowe, w których osoby zatrudnione muszą przyjść do pracy i pracować odpowiednio 8 godzin. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracodawca nie regulował godzin pracy, dając w tym zakresie pełną swobodę pracownikowi, pod warunkiem że przepracuje on wymagane 8 godzin dziennie.

Dbałość o relacje

Dobre relacje i przyjazna atmosfera w pracy są kolejną ze składowych tworzących wellbeing. Relacje w pracy to istotny czynnik budujący zaangażowanie pracowników do pracy, ich lojalność, produktywność czy satysfakcję z wykonywanych obowiązków. Dobre relacje wśród pracowników wpływają również na ich wzajemną współpracę przy wykonywaniu powierzonych im zadań służbowych. Pracodawca, chcąc zadbać o utrzymywanie dobrych relacji między pracownikami, powinien dokonać analizy sytuacji w firmie poprzez badanie ankietowe podwładnych. Otrzymane wyniki wykazałyby, w jaki sposób dbać o relacje w miejscu pracy.

Przyjazna atmosfera w pracy to też dbałość o prawidłowe relacje międzyludzkie, niedyskryminowanie pracowników, eliminacja patologicznych zjawisk w pracy takich jak mobbing, słuchanie głosów swoich pracowników odnośnie tego, co należałoby zmienić. Warto też zapewnić pracownikom spotkania integracyjne, co również przekłada się na dobrą atmosferę współpracy.

Pomoc psychologiczna a dobrostan

Dbając o dobrostan pracowników, większe firmy – wzorując się na rozwiązaniach z innych krajów – zapewniają pomoc psychologiczną. Wsparcie psychologiczne w miejscu pracy jest przydatne, ponieważ pozwala na rozwiązywanie problemów pracowników, a jednocześnie prowadzi do poczucia, że pracodawca troszczy się o ich dobrostan, co przekłada się na realizację obowiązków zawodowych. Zadowolony pracownik to pracownik efektywny, który pełniej wykorzystuje swoje możliwości.

Wsparcie psychologiczne sprawdza się na stanowiskach, które wiążą się ze wzmożonym stresem i presją czasu. Nie oznacza to jednak, że pracownicy na innych stanowiskach nie mają możliwości czy potrzeby korzystania z takich rozwiązań. Wsparcie psychologiczne w szczególności obejmuje bezpłatną pomoc w rozwiązywaniu problemów zawodowych i osobistych oraz w trudnych chwilach życiowych zarówno dla pracowników, jak i członków rodziny. Pracownicy mogą korzystać z niej anonimowo.

Wsparcie psychologiczne może także przyczynić się do rozwiązywania konfliktów w zakładzie pracy. Pomoc psychologa może również okazać się nieoceniona w przypadku, kiedy u pracownika pojawia się wypalenie zawodowe.

Wellbeing a rozwój

Ważnym aspektem wellbeingu pracowników jest również rozwój zawodowy. Pracodawca, inwestując w rozwój umiejętności, kompetencji swoich pracowników, dając im możliwości awansu, kształtowania ścieżki kariery, przekazuje im poczucie spełnienia zawodowego. Ważne jest więc, aby pracownicy mieli możliwość dostępu do szkoleń, rozwoju swoich kompetencji, bowiem korzyści przyniesie to obu stronom stosunku pracy.

Nawet wykwalifikowani pracownicy wymagają poszerzania własnych kompetencji. Warto też inwestować w nabywanie przez pracownika umiejętności językowych, gdyż nie straci to na aktualności, a z uwagi na zmiany demograficzne w Polsce i coraz większą liczbę obcokrajowców znajomość każdego dodatkowego języka obcego jest na wagę złota.

Pracodawcy powinni też zadbać o organizację szkoleń nie tylko z tematyki zawodowej, ale także obejmującej aspekty psychologiczne, jak np. dotyczące radzenia sobie ze stresem czy przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. To także działanie mieszczące się w ramach dbałości o dobrostan pracownika.

Docenienie pracownika

Decydując się na wprowadzenie idei wellbeingu dla swoich pracowników, pracodawcy powinni pamiętać również o docenianiu wysiłków pracowników w procesie pracy i ich osiągnięć. Pracownik, którego działania są respektowane, jest bardziej zaangażowany w pracę i czuje się wartościowy. Docenianie pracowników to nie tylko pochwały pracodawcy, ale także gratyfikacje finansowe, w tym dodatkowe premie, podwyżki czy nagrody. To również wzmacnia motywację pracownika i przekłada się na jego efektywność.

Zalety wellbeingu

Do zalet realizacji idei wellbeingu w firmie należą m.in.:

 • większa efektywność pracowników;

 • wzrost zaufania wśród kadry pracowniczej;

 • zmniejszenie rotacji pracowników;

 • dobra atmosfera pracy;

 • poprawa wizerunku pracodawcy;

 • mniejsza liczba absencji pracowników;

 • atrakcyjność pracodawcy na rynku pracy;

 • lepsze funkcjonowanie firmy, w tym łatwiejsze przystosowywanie się do zmian.

Podsumowanie

Wskazać należy, że pracodawca, który chce być konkurencyjny względem innych, powinien dbać o wellbeing pracownika. Co więcej, dla obu stron stosunku pracy dobrostan zatrudnionego przynosi korzyści. Warto zauważyć, że na rynku funkcjonują już firmy, które oferują profesjonalne usługi w zakresie wdrażania strategii wellbeingowych, co pozwala pracodawcy na ułatwienie ich wprowadzenia w miejscu pracy i przyczynienia się do osiągnięcia pozytywnych rezultatów całej organizacji. Dlatego pracodawca może sam podjąć takie działania lub zlecić je profesjonalistom, którzy odpowiednio przygotują je dla jego potrzeb, a zwłaszcza potrzeb jego pracowników.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów