0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wynagrodzenie pracownika młodocianego - jego wysokość w 2024 roku

Wielkość tekstu:

Wynagrodzenie pracownika młodocianego odbywającego przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu oraz przyuczenia zmienia się co kwartał.

W dniu 6 lipca 2023 roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Wynagrodzenie pracownika młodocianego odbywającego przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy zostało podwyższone o 3 punkty procentowe.

Najniższe stawki wynagrodzeń młodocianych obowiązujące od 1 września 2023 r. wynoszą:

  • nie mniej niż 8% w pierwszym roku nauki,
  • nie mniej niż 9% w drugim roku nauki,
  • nie mniej niż 10% w trzecim roku nauki.

Ponadto młodocianemu, który odbywa przyuczenie do wykonywania określonej pracy, przysługuje nie mniej niż 7% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

W celu wyliczenia wynagrodzenia pracownika w kwocie brutto, netto i całkowitego kosztu zatrudnienia, warto skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń.

Wynagrodzenie pracownika młodocianego w kolejnych kwartałach 2024 roku

Lata nauki

Wynagrodzenie pracownika młodocianego

01.01.23-29.02.24 

1.03.23-31.05.24 

1.06.24-31.08.24

1.09.24-30.11.24 

1.12.24-28.02.25

I rok nauki

575,60 zł

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

II rok nauki

647,55 zł

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

III rok nauki

719,50 zł

brak danychbrak danychbrak danychbrak danych

przyuczenie do wykonywania określonej pracy

503,65 zł

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

 
Stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników młodocianych i źródła ich finansowania są takie same jak w przypadku normalnych pracowników etatowych.
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów