Poradnik Przedsiębiorcy

Wynagrodzenie pracownika młodocianego - jego wysokość w 2021 roku

W  dniu 13 sierpnia 2019 roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Zmiana zakłada podwyższenie o 1 punkt procentowy wynagrodzenia młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu natomiast w przypadku przyuczenia pozostają one przez bez zmian.

Od 1 września 2019 r. najniższe stawki wynagrodzeń młodocianych będą wynosiły:

  • nie mniej niż 5% w pierwszym roku nauki,
  • nie mniej niż 6% w drugim roku nauki,
  • nie mniej niż 7% w trzecim roku nauki.

Ponadto młodocianemu, który odbywa przyuczenie do wykonywania określonej pracy, przysługuje nie mniej niż 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

W celu wyliczenia wynagrodzenia pracownika w kwocie brutto, netto i całkowitego kosztu zatrudnienia, warto skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń.

Wynagrodzenie pracownika młodocianego w kolejnych kwartałach 2021 roku wynosi:

 

Lata nauki

Wynagrodzenie pracownika młodocianego

1.03.2021 r. - 31.05.2021 r.

1.06.2021 r. -  31.08.2021 r.

1.09.2021 r. - 30.11.2021 r.

1.12.2021 r. - 28.02.2022 r.

I rok nauki

272,90 zł

284,08 zł

275,23 zł

brak danych

II rok nauki

327,48 zł

340,89 zł

330,27 zł

brak danych

III rok nauki

382,06 zł

397,71 zł

385,32 zł

brak danych

przyuczenie do wykonywania określonej pracy

218,32 zł

227,26 zł

220,18 zł

brak danych

 
Stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników młodocianych i źródła ich finansowania są takie same jak w przypadku normalnych pracowników etatowych.