0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktury zbiorcze - jak je stosować od 2014 roku?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Możliwość wystawiania faktur zbiorczych przy usługach innych niż ciągłe, a także przy dostawach towarów pojawiła się na początku 2013 r., wraz z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Jednakże przepisy, które zaczną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2014 r. nie uwzględniają wprost opcji korzystania z faktur zbiorczych. Czy oznacza to powrót do starych zasad?

Faktury zbiorcze w 2013 r.

Przed 2013 rokiem przedsiębiorcy byli zobowiązani do osobnego dokumentowania każdej przeprowadzonej transakcji. Wyjątkiem były wyłącznie usługi ciągłe, jak np. wynajem czy usługi reklamowe. Zasada ta stanowiła pewne obciążenie w sytuacjach, gdy dla jednego kontrahenta wystawiana była duża liczba faktur w jednym okresie.

W celu ulżenia przedsiębiorcom, w znowelizowanym rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie m.in. sporządzania faktur wprowadzono par. 9 ust. 3, zgodnie z którym faktura może dokumentować kilka odrębnych dostaw towarów lub usług, dokonanych w trakcie miesiąca, jeżeli zostanie wystawiona nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym wydano towar lub wykonano usługę.

Zatem nawet w sytuacji, gdy w jednym miesiącu przedsiębiorca przeprowadził dużą ilość transakcji z danym kontrahentem, nie musiał dokumentować każdej z nich osobnym dowodem. Całość rozliczeń mogła bowiem zostać uwzględniona na jednej, zbiorczej fakturze, wystawionej do końca konkretnego miesiąca.

Faktury zbiorcze po zmianach od 2014 roku

Z nadejściem 1 stycznia 2014 r. wspomniane wcześniej rozporządzenie Ministra Finansów, dotyczące wystawiania faktur przestanie obowiązywać. Przepisy, które będą w tej kwestii istotne dla podatników, zostaną zaimplementowane do ustawy o podatku od towarów i usług.

Wraz ze zmianą, z przepisów zniknie zapis na temat możliwości wystawienia faktur zbiorczych. Na szczęście dla przedsiębiorców, którzy zdążyli się już przyzwyczaić do wygody, jaką dawały te dokumenty, brak takiego bezpośredniego wskazania wcale nie wyklucza możliwości dokumentowania jedną fakturą większej liczby zdarzeń gospodarczych.

Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT, od początku 2014 r. podatnik będzie miał znacznie wydłużony czas na wystawienie faktury. Poza kilkoma określonymi w ustawie wyjątkami, faktura powinna zostać wystawiona najpóźniej do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła dostawa towarów albo wykonanie usługi. Zatem, począwszy od stycznia przyszłego roku, przedsiębiorca będzie mógł wystawić dla każdej sprzedaży osobną fakturę, bądź też uwzględnić wszystkie transakcje z jednego miesiąca na jednym, zbiorczym dokumencie, wystawionym najpóźniej do 15 dnia miesiąca po miesiącu, w którym transakcje zostały dokonane.

Przykład:

Przedsiębiorca dokonuje sprzedaży towarów na rzecz swojego kontrahenta kilka razy w miesiącu - 5 stycznia, a następnie 12, 23 i 31 stycznia. Dotychczas mógłby każdą z tych transakcji udokumentować osobną fakturą, wystawioną najpóźniej do  7 dni od dostawy towarów (czyli - odpowiednio - 12 stycznia, 19, 30 stycznia oraz 7 lutego), albo ująć całą miesięczną sprzedaż na rzecz tego kontrahenta na jednej, zbiorczej fakturze wystawionej najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca - czyli 31 stycznia.

Obecnie przedsiębiorca także ma wybór - może sprzedaż udokumentować za pomocą osobnej faktury dla każdej transakcji, ale może także ująć je wszystkie za pomocą jednego dokumentu. Jednak bez względu na to, którą opcję wybierze, czas na wystawienie faktury będzie miał aż do 15 dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż - czyli do 15 lutego.

Podsumowując - przedsiębiorcy, którzy korzystają w swojej działalności z wystawiania faktur zbiorczych, nie muszą obawiać się nadchodzącej nowelizacji. Co więcej, zmiany terminów wystawiania faktur jeszcze wydłużają okres, jaki przedsiębiorca ma na wystawienie takiego zbiorczego dokumentu - z ostatniego dnia bieżącego miesiąca aż do 15 dnia miesiąca następnego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów