0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak zabezpieczyć hasłem foldery z dokumentami w Windows 7?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Współdzielisz komputer, na którym przechowujesz ważne pliki lub dokumenty firmowe? Być może obawiasz się, że Twoje dziecko przypadkowo usunie zawartość wybranych folderów? Jeśli tak, to najprościej będzie zabezpieczyć określone foldery hasłem. Wbrew pozorom nie jest to takie proste zadanie, dlatego w poniższym poradniku pokazujemy krok po kroku, jak zabezpieczyć hasłem foldery z dokumentami na komputerze z zainstalowanym systemem Windows 7. Istnieje wprawdzie bogaty wybór programów do nadawania haseł, jednak często są to darmowe rozwiązania, które nie zawsze oferują pełną ochronę – np. w przypadku ewentualnego ataku cyberprzestępców.

Jak zabezpieczyć hasłem foldery z dokumentami w Windows 7?

1. W pierwszej kolejności musimy utworzyć folder, który planujemy zabezpieczyć hasłem.

2. Wewnątrz folderu klikamy prawym przyciskiem myszy, przechodzimy do zakładki "Nowy", a następnie wybieramy Dokument tekstowy.

3. Nowo utworzony dokument otwieramy klikając dwukrotnie lewym przyciskiem myszy, a następnie wklejamy następujący ciąg poleceń:

Quote:

Quote: cls

@ECHO OFF

title Folder Private

if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK

if NOT EXIST Private goto MDLOCKER

:CONFIRM

echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)

set/p "cho=>"

if %cho%==Y goto LOCK

if %cho%==y goto LOCK

if %cho%==n goto END

if %cho%==N goto END

echo Invalid choice.

goto CONFIRM

:LOCK

ren Private "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"

attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"

echo Folder locked

goto End

:UNLOCK

echo Enter password to unlock folder

set/p "pass=>"

if NOT %pass%== W TYM MIEJSCU WPISJEMY HASŁO goto FAIL

attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"

ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Private

echo Folder Unlocked successfully

goto End

:FAIL

echo Invalid password

goto end

:MDLOCKER

md Private

echo Private created successfully

goto End

:End

4. Należy zwrócić uwagę na pogrubioną w tekście część "W TYM MIEJSCU WPISUJEMY HASŁO" – zamiast tej linijki wpisujemy wybrane przez nas hasło.

5. Teraz pozostaje nam zapisać plik - wybieramy "Plik", następnie "Zapisz jako". W typie plików wybieramy "Wszystkie pliki" i koniecznie nadajemy mu nazwę locker.bat

6. Jako typ pliku wybieramy „Wszystkie pliki”, a jako nazwę wpisujemy locker.bat.

7. Przechodząc do folderu, który chcemy zabezpieczyć, zauważymy, że pojawiła się tam nowa komenda o nazwie "Locker". Uruchamiamy ją, po czym utworzy się nowy folder prywatny, który będzie zabezpieczony hasłem. Teraz wystarczy już tylko przerzucić do niego wszystkie ważne dokumenty i pliki.

8. Kiedy już przeniesiemy pliki, po raz kolejny otwieramy "Locker". Pojawi się zapytanie, czy chcemy zamknąć folder i zabezpieczyć go utworzonym hasłem. Aby potwierdzić, klikamy klawisz Y, a następnie Enter i gotowe.

9. Po zamknięciu folderu zostanie on ukryty, dzięki czemu osoby niepowołane go nie usuną. Aby ponownie go otworzyć, klikamy w "Locker", a następnie podajemy dodane hasło i potwierdzamy przyciskiem Enter.

Powyższa metoda może wydać się na początku nieco skomplikowana, jednak w przypadku pracy na legalnej wersji systemu operacyjnego Windows 7 mamy pewność, że osoby niepowołane nie otrzymają dostępu do ważnych dokumentów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów