0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kapitał firmy czym właściwie jest i jak go pozyskać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kapitał to podstawa, fundament każdej działalności gospodarczej. Najprościej rzecz ujmując, pojęcie to oznacza zasoby przedsiębiorstwa. Mogą być one wewnętrzne, zewnętrzne, własne, obce, terminowe bądź nieterminowe. To właśnie kapitał sprawia, że firma funkcjonuje na rynku, wprawia ją w ruch i napędza działania. Czym jest kapitał firmy i jak go pozyskać? Dowiesz się, czytając nasz poradnik.

Kapitał firmy - rodzaje

Istnieje wiele klasyfikacji kapitałów, w zależności od tego, jaki czynnik weźmiemy pod uwagę. Przykładowo, w teorii ekonomii istnieje podział na kapitał realny i finansowy. Kapitał realny odnosi się do konkretnych dóbr materialnych, np. budynków, środków transportu, maszyn, urządzeń. Są to wszystkie zgromadzone dobra, które służą rozwojowi przedsiębiorstwa. Kapitał finansowy to źródło finansowania kapitału realnego - gotówka, kredyt, papiery wartościowe. Często źródła kapitału utożsamiane są ze źródłami finansowania przedsiębiorstwa, jednak jest to zbyt daleko idące uproszczenie, nie wszystkie sposoby finansowania działalności są także źródłami kapitału. Źródłami kapitału nie są krótkoterminowe zobowiązania firmy powstające z powodu:

 • wynagrodzeń,
 • dostaw,
 • podatków.
 • operacji na aktywach,
 • dotacji,
 • funduszów z UE.

Co w takim razie może zostać uznane za kapitał? Będą nim wszystkie zobowiązania na rynku finansowym, obciążone oprocentowaniem. Kolejną klasyfikacją kapitałów jest podział na własny i obcy.

Kapitał własny przedsiębiorstwa jest jednym z najważniejszych elementów, dzięki którym przedsiębiorstwo może funkcjonować na rynku. Wraz z rozwojem firmy kapitał własny powinien się powiększać. Można wyróżnić cztery elementy składające się na kapitał własny w przedsiębiorstwie. Są to:

 • wkład właścicieli firmy - kapitał podstawowy,
 • środki rezerwowe, zapasowe, kapitał zakładowy,
 • zysk netto przedsiębiorstwa,
 • fundusze tworzone przez firmę w określonym celu, np. fundusz udziałowy.

Kapitał obcy wiąże się z koniecznością jego spłaty wraz z kosztami uzyskania przychodu. Pozyskiwany jest on jedyne z zewnętrznych źródeł, takich jak pożyczki, kredyty bankowe, leasing finansowy i wpływy z emisji papierów dłużnych.

Struktura kapitału

Jako pierwsi o strukturze kapitału napisali Franco Modigliani i Merton Miller w 1958 roku. Wciąż trwa debata na ten temat. Pojęcie struktury kapitału jest bardzo szerokie i niejednorodne. Nie istnieje jeden, sprawdzony model struktury, który można zastosować we wszystkich przedsiębiorstwach i odnieść sukces. Jedno jest pewne - struktura kapitału wpływa na efekty prowadzonych działań, koszty działań jednostek, ale także na osiągane korzyści finansowe. Strukturę kapitału poddaje się analizie, dzięki czemu można ustalić jakie podmioty dostarczają przedsiębiorstwu środki, poznać źródła finansowania firmy, poziom zagrożenia i zysku. W ocenie brane są pod uwagę wskaźniki:

 • zadłużenia środków trwałych,
 • zadłużenia długoterminowego,
 • zadłużenia kapitału własnego,
 • poziom ogólnego zadłużenia.

Jak pozyskać kapitał firmy?

Istnieje wiele sposobów na pozyskanie kapitału (dokapitalizowanie przedsiębiorstwa). Do tradycyjnych sposobów należą wszelkie pożyczki i kredyty bankowe. W obecnych czasach coraz trudniej jest jednak pozyskać kredyt, dlatego przedsiębiorcy zwracają się ku alternatywnym źródłom pozyskiwania kapitału. Do takich form należą:

 • platformy crowfoundingowe,
 • aniołowie biznesu,
 • venture capital,
 • private equlity,
 • emisja akcji na rynku kapitałowym,
 • faktoring,
 • forfaiting.

Przedsiębiorcy chętnie korzystają także z leasingu. Firmy leasingowe chętniej niż banki udzielają pomocy firmom, choć oczywiście wiąże się to z wysokimi kosztami.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów