Poradnik Przedsiębiorcy

Skąd wziąć pieniądze na biznes? Pożyczki społecznościowe

Wielu przedsiębiorców na pytanie: skąd wziąć pieniądze na biznes odpowie jednogłośnie - z banku, bo tak jest najbezpieczniej. Potwierdza to fakt, iż w Polsce kredyt z banku to dominująca forma pożyczania. Znaczna część z rodzimych kredytobiorców nie jest jednak zadowolona z wybranego rozwiązania - narzekają na wysokie oprocentowanie oraz koszty obsługi kredytu, skomplikowane dokumenty kredytowe, trudność spełnienia wszystkich wymagań stawianych przez instytucje finansowe. Dla wszystkich tych, którzy poszukują pieniędzy na biznes i nie chcą (lub nie mogą) skorzystać z tradycyjnych form finansowania, idealnym rozwiązaniem wydają się pożyczki społecznościowe.

Pożyczki społecznościowe - jak to działa?

Pożyczki społecznościowe przywędrowały do nas z Zachodu, gdzie określa się je mianem social lending. Ich założenie jest proste - pożyczka zawierana jest bez udziału banku lub innej instytucji finansowej, między dwoma osobami fizycznymi. Miejscem, w którym spotykają się osoby z nadwyżką kapitału, oraz ci, którzy jego poszukują, są specjalnie tworzone serwisy. Ich działanie polega wyłącznie na pośredniczeniu w całym procesie udzielania pożyczki - nie są one aktywnymi uczestnikami. Właśnie dlatego bardzo często rejestracja i korzystanie z takiego portalu jest darmowe - jego zarobek stanowi wyłącznie prowizja od zakończonych sukcesem transakcji.

Oznacza to, że każda osoba (prowadząca lub nieprowadząca działalności) może zarejestrować się na takim społecznościowym serwisie pożyczkowym zarówno jako kapitałodawca, jak i kapitałobiorca. Decyzja o tym, czy pożyczka społecznościowa zostanie udzielona, zależy wyłącznie od dawcy kapitału. Jeżeli warunki finansowania będą zadowalające dla obu stron, dochodzi do zawarcia umowy pożyczki.

Pożyczki społecznościowe a bezpieczeństwo

A co z bezpieczeństwem takich pożyczek? Kredyty w bankach może są drogie, ale mamy pewność, że transakcja dojdzie do skutku, że pieniądze zostaną przekazane kredytobiorcy. Instytucja finansowa, jako kredytodawca, posiada natomiast wiele różnych narzędzi, które zmniejszają ryzyko nieodzyskania wyłożonych pieniędzy.

A jak to jest z pożyczkami społecznościowymi? Mogłoby się wydawać, że przy zawieraniu umowy pożyczki przez internet przez dwie zupełnie obce sobie osoby, o bezpieczeństwie raczej nie ma mowy. Na szczęście rolą portali dedykowanych tej formie finansowania jest pilnowanie bezpieczeństwa klientów i zawieranych za ich pośrednictwem transakcji. Właśnie dlatego wykorzystują one wiele narzędzi weryfikacji tożsamości oraz zdolności kredytowej osób dokonujących rejestracji. Częstą praktyką jest konieczność przesłania skanu/ksera dowodu osobistego, czy też zaświadczenia o dochodach. Niektóre portale dedykowane pożyczkom społecznościowym współpracują dodatkowo z takimi instytucjami jak BIK, gdzie sprawdzają historię kredytową swoich klientów.

Zalety social lending

Postawienie na pozyskanie pieniędzy na biznes przez zaciągnięcie pożyczki społecznościowej wiąże się z:

  • szerokim dostępem do wolnego kapitału - nie trzeba przechodzić skomplikowanych procedur weryfikacji zdolności kredytowej, wystarczy, że pożyczkodawca i pożyczkobiorca zgodzą się na ustalone warunki,

  • zmienną wartością oprocentowania - jego wysokość jest ustalana między partnerami w transakcji (jedyne ograniczenia stanowią przepisy tzw. ustawy antylichwiarskiej),

  • dużą rozpiętością kwot udzielanych pożyczek - możliwe jest pożyczenie całej niezbędnej kwoty od jednego pożyczkodawcy lub stworzenie tzw. koszyka kredytowego i zebranie mniejszych kwot od kilku pożyczkodawców.

Wady social lending

Podobnie jak w przypadku każdego rozwiązania, również w odniesieniu do pożyczek społecznościowych należy wspomnieć o kilku wadach. Po pierwsze, ich wartości nie są zazwyczaj wysokie, więc z takiego sposobu pozyskania pieniędzy na biznes nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy poszukują dużych kwot.

W tym miejscu należy również wspomnieć o minimalizowanym, ale jednak istniejącym ryzyku, jakim obarczony jest pożyczający, który nie ma gwarancji, że odzyska wypłaconą kwotę. Kolejną wadą jest nieuregulowana kwestia zysku, jaki osiąga pożyczkodawca, a dokładniej konieczności jego opodatkowania 19-procentowym podatkiem od zysków kapitałowych. Natomiast po stronie pożyczkobiorcy zaciągnięcie takiej pożyczki może wiązać się z koniecznością zapłaty PCC.