0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kredyt w rachunku bieżącym - jak uzyskać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Płynność finansowa zapewnia firmie stabilność i daje możliwość dalszego rozwoju. Jednakże nawet w sytuacji, kiedy przejściowe problemy uniemożliwiają osiągnięcie tego stanu, przedsiębiorca może znaleźć rozwiązanie. Jednym z popularniejszych narzędzi, wykorzystywanych w takich przypadkach, jest kredyt w rachunku bieżącym (tzw. linia kredytowa).

Warunki uzyskania kredytu w rachunku bieżącym

Podstawowym warunkiem, predysponującym do uzyskania kredytu w rachunku bieżącym jest - co dość oczywiste - posiadanie takiego rachunku. W przypadku małych przedsiębiorstw, nieposiadających osobowości prawnej nie ma znaczenia, czy będzie to osobiste konto właściciela, czy też założone osobno i przeznaczone wyłącznie na potrzeby firmowe.

Najczęściej banki stawiają także dodatkowy wymóg przed potencjalnymi kredytobiorcami - konto bieżące powinno istnieć w danym banku od co najmniej 3 miesięcy. Czasem dla nowych klientów istnieje furtka w postaci możliwości przedstawienia w nowym banku historii rachunku z instytucji, z której korzystano wcześniej.

Warto też pamiętać, że kredyt w rachunku bieżącym jest z założenia przeznaczany na bieżące potrzeby firmy w okresie przejściowych trudności. Zatem co do zasady podmiot ubiegający się o taką linię kredytową powinien charakteryzować się stosunkowo wysoką zdolnością kredytową.

Powyższe reguły dotyczą ogólnych zasad przyznawania kredytów na rachunku bieżącym. Natomiast w praktyce poszczególne banki mogą w swojej ofercie posiadać tego typu produkty zgodne z własnymi, wewnętrznymi regulaminami, które mogą nieco się różnić od generalnych przepisów. Zatem, zanim przedsiębiorca zdecyduje się na wybór kredytu w danym banku warto, aby porównał poszczególne oferty dostępne na rynku.

Specyfika linii kredytowej

Kredyt na rachunku bieżącym stanowi pewnego rodzaju zwiększony debet. W zależności od poziomu ustalonego w umowie kredytowej limitu, przedsiębiorca może korzystać ze środków w wysokości większej niż aktualny rzeczywisty stan jego konta. Zadłużenie jest spłacane na bieżąco - każdy wpływ na rachunek zmniejsza jego poziom, który może być ponownie wykorzystany. Natomiast suma pobranych środków nie może przekroczyć wspomnianego już, ustalonego w umowie limitu.

Wysokość dopuszczalnego debetu ustalana jest na podstawie kilku czynników. Przede wszystkim, bank bierze pod uwagę wysokość bieżących obrotów na rachunku, poziom zdolności kredytowej oraz rodzaj i wysokość dostępnych zabezpieczeń spłaty kredytu. Dodatkowo, kredytobiorca powinien przedstawić rodzaj i wysokość bieżących potrzeb, na które przeznaczone zostaną uzyskane środki.

W większości banków umowa kredytowa zawierana jest na okres 12 miesięcy. Jednakże w sytuacji, gdy kredytobiorca okaże się rzetelnym klientem, instytucja przygotowuje najczęściej indywidualnie dopasowaną ofertę, przewidującą możliwość przedłużenia zawartej umowy.

Koszty kredytu w rachunku bieżącym

Jak w przypadku każdej innej umowy kredytowej, również linia kredytowa jest obciążona odsetkami. Ich wysokość nie jest jednak liczona od całego limitu, ale od wielkości faktycznego zadłużenia - zatem, im większe wpływy bieżące regulujące wysokość debetu, tym niższa suma odsetek. Najczęściej odsetki pobierane są automatycznie z rachunku, są zatem wliczone w ciężar limitu kredytowego.

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym ustalane jest zgodnie ze zmienną stopą procentową, której wysokość określa się w oparciu o stawkę WIBOR oraz marżę banku.

Kredyt w rachunku bieżącym jest zatem narzędziem, które może pomóc w finansowaniu bieżących potrzeb firmy, także w okresach zmniejszonej płynności finansowej. Dzięki możliwości zmniejszenia zadłużenia każdym wpływem na rachunek, przedsiębiorca ma możliwość elastycznego kontrolowania stanu konta i wysokości odsetek, jakie musi opłacać.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów