Poradnik Przedsiębiorcy

Kasa fiskalna a sprzedaż firmowych samochodów

W myśl art. 111 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani, by prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Dotycz to nie tylko towarów handlowych oraz usług, ale również składników majątku należących do firmy.

Kiedy podatnik nie musi korzystać z kasy fiskalnej?

Podatnicy mogą skorzystać ze zwolnienia z rejestracji obrotów za pomocą kasy rejestrującej po spełnieniu prawnie określonych warunków. Na czym takie zwolnienie polega i jaki ma związek ze sprzedażą firmowych samochodów? O tym będzie mowa poniżej.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami podatnicy, którzy rozpoczęli sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, są zwolnieni z rejestracji obrotów za pomocą kasy fiskalnej, pod warunkiem, że obrót z tego tytułu nie przekroczy w danym roku podatkowym 20.000 tys. złotych (zwolnienie ze względu na obroty). Przy nowo powstałych firmach limit odnosi się proporcjonalnie do okresu sprzedaży.

Jednakże w myśl Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (par. 4) zwolnień z obowiązku ewidencjonowania nie stosuje się m.in. w przypadku:

  • dostaw gazy płynnego, nadwozi do pojazdów silnikowych czy przyczep i naczep, a także

  • świadczenia usług przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia oraz przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami

Ważne!

W przypadku sprzedaży na rzecz firm obowiązek ewidencjowania za pomocą kasy fiskalnej nie występuje. Wówczas sprzedaż powinna być dokumentowana za pomocą faktur.

Jeżeli podatnik dokonywał sprzedaży towarów i świadczenia usług na rzecz swoich pracowników, to, mimo utraty prawa do zwolnienia ze względu na obrót, będzie mógł dalej korzystać ze zwolnienia (par. 7 ust. 4  rozporządzenia). Jednakże prawodawca ustanowił jeden warunek, aby móc korzystać z tego przywileju - podatnik nie rozpoczął ewidencjonowania tych czynności przed 1 stycznia 2013 r.

Kolejnym przepisem, dzięki którym podatnik może korzystać ze zwolnienia, jest poz. 44 załącznika do rozporządzenia. Z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej zwolnione są czynności wymienione w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, czyli:

  • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia;

  • wszelkie inne darowizny.

Sprzedaż na rzecz pracowników oraz innych firm

Jeżeli podatnik przekroczył określony limit (tj. 20.000 tys. zł w danym roku roku podatkowym), to w przypadku gdy będzie dokonywał sprzedaży (np. samochodów firmowych) na rzecz innych przedsiębiorców lub na rzecz pracowników, nie będzie zobowiązany do stosowania kasy rejestrującej. Dotyczy to również dokonywania nieodpłatnych przekazań towarów. Limit 20.000 tys. zł nie będzie miał zastosowania.

Przekroczenie ustawowego limitu w przypadku sprzedaży na rzecz osoby prywatnej

W przypadku gdy podatnik dokonał sprzedaży na rzecz osoby prywatnej  i jednocześnie przekroczył limit 20.000 tys. zł, to w tej sytuacji będzie obowiązany do zakupu kasy fiskalnej. Jednakże nie musi robić tego od razu, bowiem sprzedaż na kasie musi być ewidencjonowana po upływie 2 miesięcy od dnia, w którym podatnik utracił prawo do zwolnienia.

Obowiązek ewidencjonowania nie nastąpi, gdy po sprzedaży nie wystąpi inna sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych.