0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawieszenie działalności a kasa rejestrująca

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Niedługo miną dwa lata odkąd zawiesiłem swoją jednoosobową działalność gospodarczą. Moja działalność polegała głównie na sprzedaży na rzecz osób prywatnych w związku z czym posiadam również kasę fiskalną. Czy zawieszenie działalności jest możliwe na 3 lata?

Jan, Zamość

 

Zawieszenie działalności wiąże się z paroma obowiązkami po stornie przedsiębiorcy. Jednocześnie w takim okresie podatnik zwolniony jest z niektórych obowiązków, jak np. sporządzania i wysyłania JPK V7. Wpływ zawieszenia na kasę rejestrującą został omówiony poniżej. 

Zawieszenie działalności - na jaki okres jest możliwe?

Zgłoszenie informacji o zawieszeniu działalności, w przypadku jednoosobowej działalności następuje poprzez złożenie wniosku CEIDG-1

Zawieszenie działalności gospodarczej może trwać minimum 30 dni. Do 30 kwietnia 2018 maksymalny czas na jaki przedsiębiorca mógł zawiesić działalność wynosił 24 miesiące. Jeżeli przed upływem 24 miesięcy nie został złożony wniosek o odwieszenie działalności, przedsiębiorca zostawał “z urzędu” wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jednak od 30 kwietnia 2018 nie ma wyznaczonego maksymalnego okresu na który można zawiesić działalność wpisaną w CEIDG. Dlatego też działalność może zostać zawieszona na okres 3 lat.

Szczegółowe omówienie kwestii związanych z zawieszeniem działalności znajduje się w artykule: Zawieszenie działalności - krok po kroku

Zawieszenie działalności a kasa fiskalna

Zawieszając działalność, przedsiębiorca nie traci możliwości korzystania z kasy fiskalnej, ponadto nie ma obowiązku jej likwidacji. Po wznowieniu działalności może on nadal korzystać z tej samej kasy, bez konieczności ponownej fiskalizacji.

Natomiast przez cały okres zawieszenia działalności na przedsiębiorcy ciążą obowiązki związane z kasą fiskalną, czyli np. obowiązkowy przegląd techniczny. W konsekwencji, jeżeli termin przeglądu technicznego kasy przypada na okres w trakcie zawieszenia działalności, powinien on zostać wykonany. W przeciwnym wypadku podatnik będzie miał obowiązek zwrócić otrzymaną ulgę z tytułu zakupu kasy fiskalnej. Co ważne, przegląd kasy w sytuacji gdy termin ten przypadał w okresie zawieszenia, należy wykonać niezwłocznie po wznowieniu działalności. Zgodnie z § 54 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących w okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie ma obowiązku dokonywania przeglądu kasy fiskalnej, pod warunkiem że nie prowadzi sprzedaży.

Przykład

Pani Michalina zawiesiła działalność gospodarczą na początku 2022 roku i zamierza ją wznowić dopiero 1 listopada 2023 roku. Jednak 1 maja 2023 roku upływa 2-letni termin obowiązkowego przeglądu kasy fiskalnej. Czy w takim przypadku pani Michalina jest zobowiązana do jego przeprowadzenia w tym terminie pomimo zawieszenia działalności?

Nie, mimo że 2-letni termin obowiązkowego przeglądu kasy fiskalnej przypada na 1 maja 2023 roku, pani Michalina musi go przeprowadzić po wznowieniu działalności, przed dokonaniem pierwszej sprzedaży.

Natomiast obowiązek zwrotu ulgi na zakup kasy fiskalnej wynika z art. 111 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, na mocy którego podatnik jest obowiązany do zwrotu odliczonych lub zwróconych mu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej, jeżeli w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

  1. zaprzestanie jej używania,
  2. nie dokona w obowiązującym terminie przeglądu technicznego lub
  3. naruszy zasady uzyskania ulgi.

Brak sprzedaży w okresie zawieszenia wiąże się ze zwolnieniem z obowiązku drukowania raportów dobowych i miesięcznych na kasie. Jednocześnie podatnik nie księguje przychodów z kasy.

Przychody z kasy w JPK V7 należy wykazywać wraz z oznaczeniem RO, o czym więcej w artykule: RO czyli jak oznaczać raport fiskalny w nowym JPK V7!

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów