Zawieszenie działalności a kasa rejestrująca

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Niedługo miną dwa lata odkąd zawiesiłem swoją jednoosobową działalność gospodarczą. Moja działalność polegała głównie na sprzedaży na rzecz osób prywatnych w związku z czym posiadam również kasę fiskalną. Czy zawieszenie działalności jest możliwe na 3 lata?

Jan, Zamość

 

Zawieszenie działalności wiąże się z paroma obowiązkami po stornie przedsiębiorcy. Jednocześnie w takim okresie podatnik zwolniony jest z niektórych obowiązków, jak np. sporządzania i wysyłania JPK V7. Wpływ zawieszenia na kasę rejestrującą został omówiony poniżej.  

Zawieszenie działalności - na jaki okres jest możliwe?

Zgłoszenie informacji o zawieszeniu działalności, w przypadku jednoosobowej działalności następuje poprzez złożenie wniosku CEIDG-1

Zawieszenie działalności gospodarczej może trwać minimum 30 dni. Do 30 kwietnia 2018 maksymalny czas na jaki przedsiębiorca mógł zawiesić działalność wynosił 24 miesiące. Jeżeli przed upływem 24 miesięcy nie został złożony wniosek o odwieszenie działalności, przedsiębiorca zostawał “z urzędu” wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jednak od 30 kwietnia 2018 nie ma wyznaczonego maksymalnego okresu na który można zawiesić działalność wpisaną w CEIDG. Dlatego też działalność może zostać zawieszona na okres 3 lat.

Zawieszenie działalności a kasa fiskalna

Zawieszając działalność, przedsiębiorca nie traci możliwości korzystania z kasy fiskalnej, ponadto nie ma obowiązku jej likwidacji. Po wznowieniu działalności może on nadal korzystać z tej samej kasy, bez konieczności ponownej fiskalizacji.

Natomiast przez cały okres zawieszenia działalności na przedsiębiorcy ciążą obowiązki związane z kasą fiskalną, czyli np. obowiązkowy przegląd techniczny. W konsekwencji, jeżeli termin przeglądu technicznego kasy przypada na okres w trakcie zawieszenia działalności, powinien on zostać wykonany. W przeciwnym wypadku podatnik będzie miał obowiązek zwrócić otrzymaną ulgę z tytułu zakupu kasy fiskalnej.

Wynika to z art. 111 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, na mocy którego podatnik jest obowiązany do zwrotu odliczonych lub zwróconych mu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej, jeżeli w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

  1. zaprzestanie jej używania,

  2. nie dokona w obowiązującym terminie przeglądu technicznego lub

  3. naruszy zasady uzyskania ulgi.

Brak sprzedaży w okresie zawieszenia wiąże się ze zwolnieniem z obowiązku drukowania raportów dobowych i miesięcznych na kasie. Jednocześnie podatnik nie księguje przychodów z kasy.

Przychody z kasy w JPK V7 należy wykazywać wraz z oznaczeniem RO, o czym więcej w artykule: RO czyli jak oznaczać raport fiskalny w nowym JPK V7!

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów