0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż samochodu firmowego a podatek VAT oraz PIT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jeśli samochód użytkowany jest wyłącznie w zakresie działalności gospodarczej, przedsiębiorca ma możliwość wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych firmy. Rozwiązanie to pozwala na rozliczanie wszystkich związanych z pojazdem wydatków oraz ujęcia w kosztach jego wartości w postaci odpisów amortyzacyjnych. Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne - generuje większe koszty, co wpływa na zmniejszenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Z drugiej strony należy pamiętać, że decydując się na późniejszą sprzedaż samochodu firmowego, musimy pamiętać o dopełnieniu dodatkowych obowiązków w zakresie podatku VAT oraz podatku dochodowego. Sprawdźmy, jakich!

Sprzedaż samochodu firmowego a podatek VAT

Sprzedaż samochodu osobowego będącego środkiem trwałym nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wyłącznie wtedy, kiedy przy nabyciu takiego pojazdu przedsiębiorcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz gdy samochód był w firmie używany wyłącznie do czynności zwolnionych z VAT. Tym samym w praktyce najczęściej okazuje się, że zwolnienie z VAT sprzedaży samochodu osobowego przysługuje wyłącznie przedsiębiorcom korzystającym ze zwolnienia od podatku VAT. Podatnicy czynni będą co do zasady zobligowani do opodatkowania sprzedaży samochodu podatkiem VAT w wysokości 23%.

Sprzedaż samochodu firmowego a system korekt VAT

Jeżeli sprzedaż samochodu nastąpi przed upływem 60 miesięcy (lub 12, jeśli wartość samochodu nie przekracza 15 000 zł), pociąga za sobą dodatkowo konieczność dokonania korekty podatku VAT naliczonego. Obecnie podatnik ma dwie możliwości rozliczania podatku VAT od nabycia samochodu osobowego - 100% lub 50% w zależności od wskazanego celu użytkowania (tylko w działalności lub prywatnie i w działalności) oraz spełnieniu dodatkowych formalności. W przypadku odliczenia tylko 50% podatku może okazać się, że korekta będzie na plus - tym samym będzie można odzyskać podatek VAT w związku z faktem, że sprzedaż będzie opodatkowana stawką 23% VAT.

Sprzedaż samochodu firmowego a podatek dochodowy

Sprzedając składniki firmowego majątku, przedsiębiorca musi liczyć się z faktem, iż otrzymane z tego tytułu środki będą stanowiły przychód w firmie. Podobnie sprawa przedstawia się w przypadku sprzedaży samochodu firmowego.

Zatem kwota, za którą zostanie zbyty firmowy samochód, stanie się przychodem firmy i będzie podlegać opodatkowaniu stawką podatku odpowiednią dla formy, która obowiązuje w danym modelu działalności. Warto pamiętać, że nawet uprzednie wycofanie samochodu z firmy nie gwarantuje uniknięcia odprowadzenia podatku dochodowego w ramach działalności. W takim wypadku, aby przychód był zwolniony z opodatkowania, musi minąć co najmniej 6 lat, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym samochód został wycofany z działalności.

Warto mieć natomiast na uwadze, że jeśli pojazd nie został jeszcze całkowicie zamortyzowany, a powstaje przychód do opodatkowania, to ta niezamortyzowana część będzie stanowić koszt firmowy ujmowany jednorazowo w dacie sprzedaży samochodu.

Szczegółowe omówienie kwestii związanych ze sprzedażą środka trwałego a wpływem przychodu na wysokość składki zdrowotnej znajduje się w artykule: Sprzedaż środka trwałego a składka zdrowotna

Jak udokumentować sprzedaż samochodu firmowego?

W celu wystawienia faktury VAT dotyczącej sprzedaży samochodu będącego środkiem trwałym firmy należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, zaznaczyć pojazd na liście i z górnego menu wybrać opcję SPRZEDAŻ. Dzięki temu otworzy się okno wystawiania faktury w której należy uzupełnić wymagane pola. Jeżeli nabywcą jest osoba prywatna która nie posiada NIP należy wybrać z listy opcję BRAK.

Sprzedaż samochodu firmowego a VAT i PIT

W związku z tym, że sprzedaż samochodu firmowego musi zostać oznaczona w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_V7 kodem GTU_07 należy w pierwszej kolejności aktywować kod w zakładce: USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK V7 » GTU, a następnie wybrać kod w kolumnie GTU przy pozycji sprzedaży w momencie wystawiania faktury VAT. Nadawanie kodów GTU zostało omówione szczegółowo w artykule: Kody grup towarów i usług - GTU w JPK V7

Tak wystawiona faktura zostanie automatycznie ujęta w kolumnie 8 KPiR - Pozostałe przychody, a niezamortyzowana wartość pojazdu pozostająca na dzień sprzedaży zostanie ujęta automatycznie w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki. Dodatkowo sprzedaż zostanie ujęta w rejestrze VAT sprzedaży.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów