0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż przez Internet a kasa fiskalna - kiedy jest wymagana?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych jest zobowiązany do ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. W związku z prowadzeniem sprzedaży wysyłkowej, ustawodawca zachował dla tych przedsiębiorców prawo do zwolnienia z posiadania kasy. Problematyczna jest natomiast sytuacja w której pomimo sprzedaży przez internet wystawiany jest paragon. Znaczna część przedsiębiorców dokonuje sprzedaży wysyłkowej, czyli za pomocą internetu, bez osobistego kontaktu z klientem. Jak w takiej sytuacji należy dostarczyć paragon? Czy w ogóle istnieje taki obowiązek? Jak należy postąpić wystawiając paragon prowadząc sprzedaż przez internet i ewidencjonując sprzedaż na kasie fiskalnej? Odpowiedzi na te pytania przedstawiamy poniżej.

Limit obrotów a kasa fiskalna w 2023 roku

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących określa limit obrotów powodujących konieczność posiadania kasy fiskalnej. W związku z czym, jeśli kwota obrotu z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w poprzednim roku obrotowym lub bieżącym roku podatkowym nie przekroczyła 20 000 zł, wówczas nie powstaje obowiązek stosowania kasy fiskalnej.

Warunki niezbędne do zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej

Jak wspomniano już wyżej, Ministerstwo Finansów nie zniosło zwolnienia z kas fiskalnych dla wszystkich podatników, którzy prowadzą sprzedaż przez internet. Oczywiście, by korzystać ze zwolnienia przy sprzedaży przez internet konieczne jest spełnienie warunków, o których mowa w rozporządzeniu. Zgodnie z którym, zwolnieniu z kasy fiskalnej do końca 2023 roku podlega: “dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).”

Kiedy nie przysługuje zwolnienie z posiadania kasy przy sprzedaży wysyłkowej

Zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej przy sprzedaży przez internet nie przysługuje podczas wykonywania czynności określonych w § 4 pkt 1. W związku z czym, jeżeli przedsiębiorca dokonuje sprzedaży wysyłkowej, np.:

  • perfum,
  • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego,
  • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych

- to do jego obowiązków bezwzględnie należy wystawienie paragonu fiskalnego a co za tym idzie posiadanie kasy fiskalnej.

Podtrzymane jest również zniesienie zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej dla przedsiębiorców, którzy dokonują sprzedaży zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych. Obecnie przy tego typu transakcjach należy posiadać kasę fiskalną.

Sytuacje pozbawiające prawa do zwolnienia z kasy fiskalnej

W celu zachowania prawa do korzystania ze zwolnienia z posiadania kasy przy sprzedaży przez internet konieczne jest szczegółowe przestrzeganie przepisów rozporządzenia.

Zapłata za transakcję dokonana z konta osoby, która nie jest faktycznym odbiorcą, pozbawia prawa do zwolnienia z kasy fiskalnej przy sprzedaży przez internet.

Jeśli sprzedaż wysyłkowa prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego lub portalu aukcyjnego, kupujący zaś dokonuje odbioru towaru w siedzibie sklepu, transakcja ta również nie podlega zwolnieniu. W związku z czym przedsiębiorca musi posiadać kasę fiskalną i wystawić paragon dla odbiorcy. Powodem tego jest fakt, iż w tej sytuacji dostawa towaru nie odbywa się za pośrednictwem poczty czy firmy kurierskiej.

Korzystając ze zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej przy sprzedaży przez internet, podatnik nie może przyjąć zapłaty za transakcję internetowe w postaci gotówki.

Sprzedaż przez internet a wydawanie paragonów

Paragon fiskalny powinien być przekazany nabywcy w momencie otrzymania zapłaty za towar lub usługę. I tak też jest w przypadku transakcji rozliczanej za pomocą przedpłaty lub gotówkowo - wówczas paragon jest wysłany (przekazywany) wraz z towarem.

Problem powstaje, gdy przesyłka jest płatna przy odbiorze. Przepisy prawa nie precyzują dokładnie tej kwestii. Co do zasady ewidencja transakcji na kasie fiskalnej powinna nastąpić z chwilą powstania obowiązku podatkowego.

Zgodnie z przepisami przy sprzedaży wysyłkowej obowiązek podatkowy powstaje:

  • w dniu dokonania dostawy o ile nastąpiła wcześniej niż zapłata;
  • w dniu otrzymania zaliczki z tytułu płatności.

W związku z tym każdorazowo należałoby określić, kiedy miała miejsce dostawa towarów, czyli w którym momencie powstał obowiązek podatkowy. W praktyce przyjęło się wystawiać paragony w momencie wysyłki towaru oraz dołączenie ich do przesyłki.

Jak wystawiać paragony w systemie wFirma.pl?

W przypadku posiadania drukarki fiskalnej zintegrowanej z systemem wfirma.pl paragony wystawione z systemu mogą zostać wydrukowane na drukarce i dołączone do przesyłki.

W celu wystawienia paragonu fiskalnego w systemie wFirma.pl należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » PARAGON FISKALNY i w oknie, które się pojawi, należy uzupełnić wymagane dane.

sprzedaż przez internet

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów