0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy podatnicy powinni oznaczyć sprzedaż samochodu GTU 7 w JPK V7?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę kiosk i wiem, że na niektóre towary handlowe muszę stosować dodatkowe oznaczenie GTU, np. GTU 4 dla sprzedaży papierosów, jeżeli nabywcą jest inna firma. W styczniu sprzedałam samochód osobowy (kombi) będący moim środkiem trwałym i wystawiłam fakturę VAT. Czy w sytuacji gdy nie prowadzę regularnej sprzedaży pojazdów, powinnam oznaczyć sprzedaż samochodu GTU 7 w nowym JPK_V7?

Anna, Gliwice

 

W przypadku gdy ma miejsce sprzedaż samochodu GTU7 staje się obowiązkowym oznaczeniem dla podatników, nawet jeśli była to sprzedaż o charakterze incydentalnym.

Kiedy stosuje się kod GTU 07?

W sytuacji gdy ma miejsce sprzedaż samochodu, kodem właściwym, który powinien znaleźć się na fakturze w części ewidencyjnej pliku JPK_V7, jest GTU_7.

GTU_07 obejmuje sprzedaż dotyczącą produktów o kodach CN 8701–8708, w tym sprzedaż samochodów.

Zgodnie z nomenklaturą scaloną CN 8703, który objęty jest oznaczeniem GTU 7, dotyczy samochodów i pozostałych pojazdów silnikowych przeznaczonych do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi. Natomiast kodem CN 8702 określane są pojazdy silnikowe służące do przewozu minimum dziesięciu osób razem z kierowcą.

Ustawodawca uzależnił obowiązek stosowania kodu GTU 7 od kategorii CN, w jakiej znajduje się przedmiot sprzedaży. W związku z tym nie ma znaczenia fakt, czy pojazd jest środkiem trwałym firmy, czy też przedsiębiorca prowadzi działalność polegającą na regularnym handlu samochodami.

Jak oznaczyć sprzedaż samochodu GTU 07?

W celu wystawienia faktury sprzedaży z nadanym kodem GTU w systemie wFirma.pl w pierwszej kolejności należy wybrać poszczególne GTU, które występują w ramach prowadzonej działalności. W tym celu trzeba przejść do zakładki: USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK_V7 » GTU, a następnie zaznaczyć na liście kod GTU 7 – pojazdy i części samochodowe.

sprzedaż samochodu GTU

W sytuacji gdy przedsiębiorca prowadzi regularną sprzedaż samochodów, może skorzystać z opcji automatycznego nadawania kodów GTU w momencie wystawiania faktury sprzedaży. Opcja ta dostępna jest w pakiecie Fakturowanie oraz Księgowość online z rozbudowanym magazynem, co zostało omówione w artykule: Kody grup towarów i usług – GTU w JPK_V7.

Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest środek trwały to po wybraniu kodu GTU 7 należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, gdzie po zaznaczeniu pojazdu na liście z górnego menu wybrać należy opcję SPRZEDAŻ. Dzięki temu pojawi się okno wystawienia faktury, w którym po uzupełnieniu wymaganych danych należy wybrać z listy kod GTU 7.

sprzedaż samochodu gtu

Tak wystawiona faktura zostanie ujęta w rejestrze sprzedaży VAT w kolumnie 8. KPiR – Pozostałe przychody, a niezamortyzowana na dzień sprzedaży wartość pojazdu w kolumnie 13. KPiR – Pozostałe wydatki. Dodatkowo faktura sprzedaży zostanie oznaczona w części ewidencyjnej JPK_V7 kodem GTU 7.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów