0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kaucja gwarancyjna - zmiany obowiązujące od lipca 2015

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kaucja gwarancyjna stanowi jeden z warunków wyłączających odpowiedzialność podatkową nabywcy za zobowiązania sprzedawcy w obrocie towarami wrażliwymi. Na początku lipca 2015 roku weszły w życie znowelizowane przepisy w tym zakresie.

Kaucja gwarancyjna - odpowiedzialność solidarna nabywcy

Jak wskazuje art. 105a ust. 1 ustawy o VAT podatnik, na rzecz którego dokonano dostawy towarów wrażliwych, odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe w części proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz tego podatnika.

Dodatkowo przepisy podatkowe wprowadzają zasadę mówiącą o tym, że podatnik prowadzący działalność gospodarczą, na rzecz którego dokonano dostawy towarów wrażliwych, ponosi solidarną odpowiedzialność, o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

 • przedsiębiorca nabywa towary wrażliwe określone w załączniku nr 13,
 • wartość towarów nabywanych od jednego podmiotu bez kwoty podatku przekroczyła kwotę 50 tys. złotych oraz
 • w momencie dokonania dostawy towarów podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego

Ważne!

W załączniku nr 13 do ustawy o VAT został zaprezentowany katalog zawierający trzy grupy tzw. towarów wrażliwych. Należą do nich:

 1. niektóre wyroby stalowe, przykładowo:

  1. rury przewodowe stosowane do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali,

  2. łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali,

  3. tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi,

 2. paliwa,

 3. pozostałe towary takie, jak np:

  1. platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu bądź proszku,

  2. aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe - wyłącznie cyfrowe aparaty fotograficzne,

  3. złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu bądź proszku - wyłącznie złoto o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych.

 

Jednak przepisy ustanowiły wyłączenia odpowiedzialności solidarnej nabywcy, pod warunkiem, gdy zostanie złożona kaucja gwarancyjna.

Kaucję składa sprzedawca towarów wrażliwych nieposiadający zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa. Kaucja gwarancyjna stanowi zabezpieczenie zarówno dla samego podatku, jak i odsetek za zwłokę. Dodatkowo podmiot składający kaucję powinien złożyć wniosek w sprawie przyjęcia kaucji gwarancyjnej.

Kaucja gwarancyjna według przepisów obowiązujących do 30 czerwca 2015 roku

W myśl regulacji obowiązujących do końca czerwca 2015 roku wysokość kaucji gwarancyjnej powinna odpowiadać co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w określonym miesiącu na rzecz danego podatnika lub w wysokości co najmniej 3 mln złotych. Wraz z początkiem lipca 2015 roku, zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy o VAT, wysokość kaucji gwarancyjnej została uzależniona od rodzaju dostarczanego towaru.

Kaucja gwarancyjna według przepisów obowiązujących od 1 lipca 2015 roku

Zgodnie ze znowelizowanym art. 105a ust. 3 pkt 3 lit. b wysokość kaucji gwarancyjnej ma odpowiadać co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w określonym miesiącu na rzecz danego podatnika lub kaucja ta ma wynosić co najmniej:

 • 3 mln złotych w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 1-9 i 12-21 załącznika nr 13 do ustawy o VAT (czyli w odniesieniu do dostawy m.in. łączników rur ze stali czy srebra nieobrobionego plastycznie lub w postaci półproduktu),
 • 10 mln złotych w przypadku dostawy towarów wymienionych w pozycji 10 i 11 wspomnianego załącznika (dostawa benzyny silnikowej czy oleju opałowego).
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów