0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odliczanie VAT od paliwa po 1 lipca - co na to Ministerstwo Finansów?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od dnia 1 lipca 2015 roku zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 lutego 2014 roku czynni podatnicy VAT zyskali prawo do 50%. odliczenia VAT od paliwa zakupionego do samochodów osobowych w użytku mieszanym wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Ministerstwo Finansów opublikowało w związku z tym wyjaśnienia. Na co zwrócić uwagę przy takich czynnościach jak odliczanie VAT od paliwa po 1 lipca 2015 roku?

Prawo do odliczenia 50% VAT od paliwa

Jedynie do 30 czerwca 2015 roku, zgodnie z zapisami ustawy zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz niektóre inne ustawy (art. 12), podatnicy użytkujący samochody osobowe do tzw. celów mieszanych nie mieli prawa do odliczanie VAT od paliwa. Konsekwencją tego było zaliczenie wartości brutto zakupionego paliwa do kosztów uzyskania przychodu w przypadku samochodu używanego w firmie, ale niezgłoszonego w urzędzie. Natomiast od 1 lipca, zgodnie z obowiązującymi zasadami ogólnymi wynikającymi z ustawy o VAT (art. 86a ust. 1), w przypadku zakupu paliwa do samochodów używanych zarówno w działalności, jak prywatnie przysługuje prawo do 50% odliczenia VAT.

Uważaj na daty na fakturze za paliwo!

Przepisy mówią wprost, iż brak możliwości odliczenia VAT od zakupionego paliwa przysługiwać będzie od w stosunku do paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu, nabytych przez podatnika do dnia 30 czerwca 2015 r. Stąd nie można interpretować tego przepisu dowolnie, a jedynie czytając go wprost. A zatem faktura za paliwo wystawiona np. 10 lipca z datą sprzedaży czerwcową nie pozwoli na odliczenie VAT. To samo dotyczy duplikatów do faktur sprzed 30 czerwca. Również Ministerstwo Finansów przestrzega przed popełnianiem błędów w komunikacie opublikowanym na swoich stronach:

Prawo do odliczenia należy oceniać co do zasady w świetle przepisów obowiązujących na moment powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy paliwa. Jeżeli zatem zakup paliwa dokonany został do 30 czerwca 2015 r. to bez względu na fakt, że faktura została wystawiona np. 4 lipca 2015 r. prawo do odliczenia podatku w omawianym przypadku nie będzie przysługiwało. Obowiązek podatkowy u sprzedawcy z tytułu opisanej czynności powstał bowiem przed 1 lipca 2015 r., zatem prawo do odliczenia należy również oceniać według stanu prawnego obowiązującego przed 1 lipca 2015 r. Moment wystawienia faktury nie ma znaczenia dla ustalenia prawa do odliczenia, otrzymanie faktury ma jedynie znaczenie dla momentu zrealizowania prawa do odliczenia.

Zatem uważać powinni szczególnie przedsiębiorcy korzystający z kart paliwowych, którzy zbiorczą fakturę za czerwiec otrzymali w lipcu. Mimo że co do zasady prawo do doliczenia VAT przysługuje w miesiącu otrzymania faktury, to będzie stanowiło szczególny przypadek, który nie pozwala na odliczenie (faktyczne nabycie paliwa nastąpiło przed 1 lipca).

Odliczanie VAT od paliwa po 1 lipca - dodatkowy komunikat Ministerstwa Finansów

Przy okazji wyjaśnień dotyczących odliczania 50% VAT od paliwa po 1 lipca 2015 r. Ministerstwo Finansów przypomniało podatnikom, że:

(...) – tak jak w przypadku innych wydatków związanych z pojazdami samochodowymi – warunkiem odliczenia podatku naliczonego od nabycia paliwa jest zgodność tego zakupu ze stanem rzeczywistym, tzn. zasadniczo ilość zakupionego paliwa powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w przebiegu pojazdu „firmowego".

Na końcu komunikatu czytamy:

Kwestia rzeczywistego wykorzystywania paliwa do napędu pojazdów „firmowych", zwłaszcza nabywanego po 1 lipca 2015 r., będzie przedmiotem działań kontrolnych prowadzonych przez właściwe organy.

Czy zatem podatnicy powinni się bać? Nie - powinni jedynie pamiętać o racjonalnym i zgodnym ze stanem faktycznym ewidencjonowaniu zakupów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a w szczególności dotyczących eksploatacji pojazdów w niej wykorzystywanych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów